Persbericht
verordering

Maximaal dertig personen

In de noodverordening (artikel 2.1) van de Veiligheidsregio Midden Gelderland staat dat georganiseerde samenkomsten vanwege religieuze of politieke bijeenkomsten en uitvaarten uitsluitend zijn toegestaan met maximaal dertig personen op 1,5 meter afstand van elkaar.

Dit geldt ook voor een rouwstoet of erehaag. Deze personen komen niet bovenop de al aanwezige personen bij de uitvaart.

 

Noodverordening Veiligheidsregio Midden-Gelderland

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten en evenementen
1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren ofte laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen altijd ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:
uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

U kunt een aanmeldformulier aanvragen via info@uitvaartadressengids.nl (klik hier)
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief