6. Vormen van graven

begraafplaats Arnhem

Vorm van een graf

Er zijn verschillende vormen van graven. Welke vormen aanwezig en mogelijk zijn, staat beschreven in het Begraafplaatsreglement.

6. 1 Ondergrondse graven

In Nederland zijn de meeste graven ondergronds. Dat heeft te maken met de grondsoort.

  • Standaard graf
    Een graf is een in de aarde gegraven kuil, bedoeld om een stoffelijk verschot in te leggen.
  • Grafkelder
    Een grafkelder is een gemetseld of een uit betonnen elementen bestaand graf. De ingang van een grafkelder (graf) mag zich volgens de wet niet in een kerk of een ander gebouw bevinden. Tenzij het gebouw speciaal voor de grafkelder is gebouwd, zoals een mausoleum*. Een grafkelder wordt meestal afgesloten door een betonplaat, welke wordt bedekt met aarde, grint, en/of door een grafsteen.
  • Urngraf
    Dit is een graf speciaal bestemd voor het plaatsen van een of meerdere urnen. Hoewel een urn ook bijgeplaatst kan worden in een 'gewoon' graf, bieden de meeste begraafplaatsen urngraven aan. De afmeting van zo'n urnengraf is afhankelijk van het aantal te plaatsen urnen.

 6. 2 Bovengrondse graven

De wet staat toe dat er begraven wordt in boven de grond gelegen ruimten, mits daarbij voldaan wordt aan eisen in verband met de volksgezondheid.

Deze ruimten staan bekend als inschuif-, galerij- en muurgraven. Deze graven moeten echter wel gelegen zijn op een begraafplaats, tenzij er vergunning wordt verleend door het college van B&W om een graf te stichten op eigen grond. 

6. 3  Mausoleum

Het woord mausoleum komt van koning Mausolus. Hij was koning van Karië en werd in 352 voor Christus in Bodrum (nu Turkije) begraven. Het was een zeer groot en imposant graf onder andere voorzien van gebeeldhouwde paarden en zuilen. Rond 1500 is het door de Italianen gesloopt en werden de grafonderdelen o.a. gebruikt voor huizenbouw ter plaatse. Delen van het originele graf kunt u bezichtigen in het British Museum in Londen.

Een mausoleum is een gebouw, meestal boven een grafkelder. Het kan echter ook een gebouw zijn zonder grafkelder, waarin de kist(en) van een of meerdere overledenen op planken aan de muur staan of op de vloer.
Volgens de wet mag alleen bij een mausoleum de ingang tot de grafkelder zich in het gebouw bevinden.

Grafaccessoires en -monumenten

Grafaccessoires en -monumenten zijn er in vele vormen en materialen. In de onderstaande rubrieken vind je een overzicht van de verschillende aanbieders in de Uitvaartadressengids.