Inhoudsopgave Begraven

op de begraafplaats

Begraven

In Nederland kun je in principe kiezen op welke begraafplaats je begraven wilt worden. Wel worden er soms voorwaarden gesteld...

1. Begraafplaatsen

1. 1 Gemeentelijke begraafplaatsen

1. 2 Bijzondere begraafplaatsen

Kerkhoven

Natuurbegraafplaatsen

Oorlogsbegraafplaatsen

Particuliere en/of Familiebegraafplaatsen

2. Begraafplaatsreglementen

2. 1 Zeggenschap over het graf

2. 2 Eisen aan grafbeplanting

2. 3 Toegestane grafmonumenten (verordening en toestemming)

2. 4 Opmerkingen inzake eisen van begraafplaatsen

3. Begrafenis en begraven

3. 1 Wettelijk bepaald tijdstip van begraven

3. 2 Mogelijkheden tot begraven

4. Zeggenschap

Zeggenschap over het graf

4. 1 Algemeen graf

4. 2 Particulier graf(eigen- of familiegraf) 

4. 3 Eeuwigdurend recht

5. Grafuitgifte

5. 1 Akte van grafuitgifte

5. 2 Vervallen van het uitsluitend recht

5. 3 Onderhoud van het graf

5. 4 'Eigen- of familiegraf' op een bijzondere begraafplaats

5. 5 Graf op eigen grond

6. Vormen van graven

6. 1 Ondergrondse graven

6. 2 Bovengrondse graven

6. 3 Mausoleum

7. Graf- en begraafplaatsbeplanting

Grafbeplanting

7. 1 Eisen aan grafbeplanting

7. 2 Struiken en bomen op de begraafplaats

8. Grafmonumenten

8. 1 Toegestane grafmonumenten (verordening en toestemming)

8. 2 Het kiezen van een grafmonument (vorm en materiaal)

8. 3 Grafstenen

8. 4 Steenbewerking

9. Grafrechten en grafruiming

9. 1 Grafrust, verlengen en ruimen

9. 2 Melden van ruiming

9. 3 Herbegraven

9. 4 Sluiting van een begraafplaats

10. Kosten van een begrafenis (als onderdeel van de uitvaart)

10. 1 Kosten begraafplaats

10. 2 Kosten grafmonument

10. 3 Totale kosten van een begrafenis

Grafaccessoires en -monumenten

Grafaccessoires en -monumenten zijn er in vele vormen en materialen. In de onderstaande rubrieken vind je een overzicht van de verschillende aanbieders in de Uitvaartadressengids.