2. Begraafplaatsreglementen

begraafplaats epe

2. Begraafplaatsreglementen

Begraafplaatsreglementen bepalen wat er mag en moet op een begraafplaats.

2. Begraafplaatsreglementen

In het begraafplaatsreglement worden de voorwaarden voor uitgifte en het onderhoud van een graf, het soort graf, afmetingen van een monument en het toegestane materiaal van een monument beschreven. Dit kan per begraafplaats nogal verschillen. Ook lopen de kosten voor het vestigen van een graf nogal uiteen. Vraag daarom eerst naar de mogelijkheden van de begraafplaats van uw keuze om te kijken of deze overeenstemmen met de wensen die er zijn. Vooral als het gaat om het grafmonument.

2.1 Zeggenschap over het graf

In principe zijn er 2 soorten graven: het algemene en het particuliere graf. Bij het algemene graf is het de beheerder van begraafplaats die bepaalt wie daarin begraven wordt. Algemene graven zijn niet op alle begraafplaatsen beschikbaar. Meestal wel op begraafplaatsen in de grote(re) steden.

2.2 Eisen aan grafbeplanting

Elke gemeente heeft een verordening voor grafbeplanting. Hierin staan allerlei eisen inzake de grafbeplanting. Deze verordening is gratis verkrijgbaar bij de gemeente waarin de begraafplaats is gelegen. Ook als het gaat om bijzondere en particuliere begraafplaatsen zijn er vaak eisen verbonden aan het soort grafbeplanting.

2.3 Toegestane grafmonumenten (verordening en toestemming)

Elke gemeente heeft een verordening voor het plaatsen van een grafmonument. Hierin staan allerlei eisen -van materiaalgebruik tot 'bouw'-tekening- waaraan moet worden voldaan om toestemming te krijgen tot het plaatsen ervan. Deze verordening is gratis verkrijgbaar bij de betreffende gemeente.

2. 4  Opmerkingen inzake Begraafplaatsreglementen

Wij pleiten er voor dat een begraafplaats slechts minimale eisen stelt aan grafstenen, grafmonumenten en grafbeplanting. Pas dan kunnen nabestaanden  op persoonlijke wijze uitdrukking geven aan de betekenis van de overledene.
De eisen zouden volgens ons niet veel meer hoeven te omvatten dan:

  • Een grafsteen of -monument mag niet groter zijn dan de toegewezen oppervlakte van het graf, dus niet over een ander graf uitsteken of zo.

  • Het materiaal voor de grafsteen of -grafmonument moet van een materiaal zijn dat minimaal 30 jaar -de gemiddelde huurtermijn van een graf- bestand is tegen weersinvloeden, eventueel door gegarandeerd onderhoud. Dit betekent dat ook verduurzaamde houtsoorten en metalen mogelijk zijn evenals zachtere steensoorten als travertin.

  • De vormgeving (onder voorbehoud van het hierbovengenoemde) en tekst dienen in principe vrij te zijn zolang zij niet aanstootgevend of kwetsend zijn. Dit vanwege de naastgelegen graven en haar bezoekers.

  • Grafbeplanting dient, zeker daar waar verplichte onderhoudscontracten gelden, vrij te zijn. Enkel als het gaat om soorten beplanting die schade kunnen aanrichten aan andere planten (b.v. zeer ziektegevoelig) en/of naastgelegen graven kan men beperkingen opleggen.

    Voor wat betreft struiken kan men enkel beperkingen aanleggen voor bepaalde fors groeiende of zeer ziektegevoelige soorten wanneer er geen onderhoudscontract voor de grafbeplanting is afgesloten. Immers het gebruik van een bepaalde soort plant/struik kan voor de nabestaanden uitdrukking geven aan hun verbondenheid met de overledene, zeker als deze een uitgesproken voorkeur had voor die bepaalde plant/struik.

    Dit komt bovendien het verloop van het rouwproces alleen maar ten goede.

Grafaccessoires en -monumenten

Grafaccessoires en -monumenten zijn er in vele vormen en materialen. In de onderstaande rubrieken vind je een overzicht van de verschillende aanbieders in de Uitvaartadressengids.