Was het eerste gesprek vooral procedureel, deze tweede onderhandelingsronde is benut om inhoudelijk de wederzijdse visies te delen. Van beide kanten is benadrukt dat de intentie er daadwerkelijk is om die nieuwe cao voor de uitvaartbranche te gaan realiseren.

Vakbonden zetten in op behoud van het niveau van arbeidsvoorwaarden met verbeteringen op onderdelen. Bovendien vragen de bonden aandacht voor extra afspraken op het gebied van arbeidsomstandigheden, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en reparatie van de WW-maatregelen. Van werkgeverszijde wordt ingezet op volledige harmonisatie van arbeidsvoorwaarden zonder kostenstijging voor werkgevers. Tevens is het voor werkgevers van belang de nodige flexibiliteit in de personeelsbezetting te kunnen houden.

Aan beide zijden is nog nadere afstemming nodig met de achterbannen, plus aanvullend onderzoek, om de voorstellen verder te concretiseren. Onderhandelen is een serieuze zaak en bij deze gelegenheid speelt dat des te meer. Er staat immers veel op het spel. Het wordt ook nu een kwestie van geven en nemen. De intenties zijn constructief. De verwachting is dat de onderhandelingen in augustus kunnen worden afgerond.

Namens BGNU, Nardus, WVNC, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie

  

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief