Door het sterk dalend aantal begrafenissen op Begraafplaats Vredenhof kan de begraafplaats niet kostendekkend opereren, hetgeen de continuïteit in gevaar brengt. Daarom heeft PC Hooft Groep, de organisatie die Vredenhof beheert en exploiteert, besloten de aula te sluiten, geen auladiensten meer te faciliteren en het pand met omliggende grond te verkopen. Bij verkoop krijgt het gebouw een andere bestemming. Begraafplaats Vredenhof zal bij verkoop de nieuwe bestemming kritisch beoordelen, zodat het pand een passende functie krijgt, rekening houdend met de naast gelegen begraafplaats.

Veranderingen op de begraafplaats
De entree blijft zoals u deze bekend is bij de nabestaanden, maar herinrichting is noodzakelijk. Er wordt een nieuwe stijlvolle opgang gecreëerd voor de begrafenisstoet. Daarnaast zullen er extra parkeerplaatsen komen en zal de functie van een wachtruimte gehandhaafd blijven. De sfeer en het aangezicht van de begraafplaats zullen zoveel mogelijk behouden blijven. Er zal een scheidingkomen tussen de begraafplaats en het gebouw. Bij het bepalen van deze scheiding is rekening gehouden met de omliggende graven, privacy en functionaliteit voor bezoekers en medewerkers van de begraafplaats. Vredenhof is al in gesprek met rechthebbenden van direct omliggende graven.

Alternatief aulagebouw
Er zijn meerdere locaties in Amsterdam waar een aulaplechtigheid kan plaatsvinden, waaronder Uitvaartcentrum Watergraafsmeer. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van locaties in de directe omgeving.

De directie van Vredenhof is op de hoogte van het feit dat sommige nabestaanden bovenstaande ontwikkeling betreuren en heeft daar het volste begrip voor. Echter vraagt zij waar mogelijk ook begrip. Het betreft een noodzakelijke maatregel om de continuïteit van Begraafplaats Vredenhof te kunnen waarborgen.