het bevorderen van een herkenbare en betrouwbare positie voor particuliere natuurbegraafplaatsen in Nederland; het borgen van de kwaliteit van natuur, cultuur, dienstverlening en bedrijfsvoering van natuurbegraafplaatsen; én het bewaken van de gevolgen van natuur- en fiscale wetgeving voor natuurbegraafplaatsen. Natuurbegraafplaatsen die zich willen aansluiten bij Brana kunnen zich via de website oriënteren op mogelijkheden en voorwaarden.

Jaaroverzicht
De ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen in Nederland is in het afgelopen jaar flink op gang gekomen. We signaleren een aantal initiatieven gericht op het ontwikkelen van nieuwe natuurbegraafplaatsen en er zijn een aantal bestaande begraafplaatsen die zich als natuurbegraafplaats afficheren. Dit is het gevolg van het feit dat er geen eenduidige omschrijving is, noch een beschermde status van het begrip natuurbegraafplaats. Dat kan tot onduidelijkheid en verwarring leiden. Vooral bij de consument. Een natuurbegraafplaats kenmerkt zich onder andere door het aangaan van verbintenissen voor onbepaalde tijd met gebruikers. Zij vervullen een belangrijke functie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Borging van continuïteit en kwaliteit is daarom van essentieel belang. Vanuit die overtuiging is Brana ontstaan. De eerste vier natuurbegraafplaatsen die daar serieus werk van willen maken en daarmee naar de maatschappij en de gebruiker een waarborg willen afgeven hebben het initiatief genomen tot de oprichting van Brana. Wij nodigen anderen die het belang daarvan onderstrepen uit te voldoen aan de criteria en zich aan te sluiten.

De presentatie van Brana vond plaats tijdens het symposium van het Nationaal Groenfonds, samen met het Ministerie van EZ en het IPO. Daarmee onderstreepte de overheid het belang van deze branchevereniging. Dat belang bleek ook uit het feit dat Brana als organisatie en de Brana criteria nadrukkelijk zijn vermeld in het Alterra rapport "Natuurbegraafplaatsen in Nederland" dat in september verscheen. Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van EZ en schetst de ontwikkeling van het natuurbegraven in Nederland. De belangrijkste kenmerken van het rapport zijn dat in het rapport duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 'echte' natuurbegraafplaatsen die aan de Brana criteria voldoen en de overige begraafplaatsen.

   

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief