Symboliek van dieren
   
adelaar Adelaar
Wanneer vroeger een keizer werd gecremeerd liet men een adelaar (het symbool van de keizer) naar de 'hemel' vliegen. Het was dan de symbolisering van het opvliegen van de ziel naar de goden.
Ook is de adelaar als 'de koning van de vogels' het symbool van de hemelbestormende macht en weerbaarheid.
Als Christelijk symbool is de adelaar het symbool van de evangelist van Johannes. Tevens is het het symbool van de op de kerk neerdalende genade van de geest.
duif met palmtak
duif op rand van grafsteen

Duif
De duif wordt veel als ornament gebruikt bij graven. Naast de algemene betekenis van vrede (de duif is dan veelal voorzien van een palmtak of olijftak) is ze ook het symbool van verzoening.
De duif verwijst ook naar eenvoud, onschuld en zuiverheid.
In de christelijke traditie is de duif zittend op een grafsteen het symbool van de ziel van de overledene, die krachten verzamelt voor de reis naar de hemel.
Ook is ze het symbool voor de verloste ziel van de overledene.

hond Hond
De hond is het symbool van trouw en waakzaamheid. De hond wordt veelal afgebeeld aan de voeten van de dode (baas).
Konijn Konijn
Symbool van vruchtbaarheid, is echter ook op veel kindergraven te zien als symbool van liefde voor dit (knuffel)dier.
lam met banier Lam
Christelijk symbool van het Lam Gods dat de zonden van de wereld draagt, een symbool van gelovigen en martelaren.
Het lam, afgebeeld met kruis en nimbus (ring, stralenkrans, lichtschijn) is het symbool van de offerdood van Christus.
Bij kinderen wordt het vaak als symbool van reinheid en onschuld gebruikt.
leeuw Leeuw
De leeuw is het symbool -naast dat van de adelaar- van de adel. De leeuw is immers 'de koning van de dieren'. Hij belichaamt als symbool kracht, macht en krijgshaftigheid. Bij oude adellijke graven zien we dan de leeuw ook dikwijls aan de voeten van de afgebeelde overleden persoon zitten of liggen, soms ook op zijn rug liggend als symbool van onderdanigheid aan de afgebeelde persoon.
Pauw

Pauw
Christelijk: Symbool van de verheerlijking en opstanding. Zijn vlees gold als onbederfelijk (Christus in het graf)
Islam: Symbool van de kosmos en de hemellichamen zon en maan.
Algemeen: Zonnensymbool (als sinds de Babyloniërs) en in de middeleeuwen symbool van Vanitas (ijdelheid), Luxeria (overvloed) en Superbia (hoogmoed).

slang (ouroboros)

 

 

Slang (Ouroboros)
De slang is het oude symbool voor leven en de dood, gif en genezing.
De slang is ook een religieus symbool, in Genesis 3:1 wordt zij 'het schranderste dier des velds' genoemd. De Grieken kenden de mythische slang 'Python', die in het dodenrijk leefde en met het Griekse orakel Delphi verbonden was.
De 'staartbijtende' slang (ouroboros), zoals veelvuldig afgebeeld op grafzerken is het symbool van de oneindigheid, de Alpha en Omega.
uil Uil
De uil is het symbool van de nacht en de dood. De uil heeft immers het vermogen om in het donker te zien en geruisloos te vliegen. Door dit vermogen en zijn angstaanjagende kreet ging men er vroeger vanuit, dat als de uil kraste in de nacht, er spoedig een dode zou volgen.
vlinder Vlinder
De vlinder heeft meerdere symbolische betekenissen, zowel algemene als Christelijke.
Als algemeen symbool symboliseert de vlinder de kortstondigheid van het leven, dit vanwege zijn teerheid en korte levensduur.
Voor Christenen is de dood de overgang naar een beter leven, de overgang van een tranendal naar het hemelse koninkrijk
De vlinder symboliseert hierbij:
1. Bij het sterven van de mens ontstijgt de ziel haar stoffelijk omhulsel, zoals een vlinder haar pop.
2. De drie stadia die de ziel doorloopt: leven, dood en wederopstanding.
vis en ichtus teken Visje (Ichthus)
Het symbool is afgeleid van het Griekse woord voor vis: Ichthus. Het verwijst naar Jezus Christus, 'visser van mensen'. De eerste Christenen gebruikten in de tijd dat het Christendom nog verboden was, dit teken om zich als Christen kenbaar te maken. Zij tekenden een visje met hun voet in het zand of met krijt op de muur. Het werd door de eerste onderdrukte christenen gebruikt als een afkorting voor "Iesous Xristous Theos (h)Uios Soter". Dit betekent in Grieks : "Jezus Christus, Gods Zoon, Redder
zwaan Zwaan
De zwaan is het symbool van de eeuwige trouw. De zwaan leeft namelijk streng monogaam en blijft vrijwel altijd alleen voor de rest van zijn leven als hij zijn partner verliest.

© U.I.D.