Agenda

Heide. Informatiedag Natuurbegraafplaats Weverslo op 21 april
Zondag 21 April 2013, 12:00 - 17:00


weverslo
Informatiedag Natuurbegraafplaats Weverslo op 21 april

Aansluitend aan de officiële onthulling van het herdenkingsmonument is er op 21 april van 12.00 - 17.00 uur een informatiedag voor iedereen.
Bij de ingang van de natuurbegraafplaats is er dan informatie over:
Houtkunst als grafmarkering door houtkunstenaar Will Schropp;
Bos- en stinzenplanten in de natuur door landschapsarchitect Ada Wille;
Testamenten, polissen, schenkingen en contracten door notarieel jurist Gertie Geurts – Geerlings;
Afscheids- en herdenkingsceremoniën in de natuur door Ron Bosman
Reserveren van een eeuwigdurend grafrecht door Els en Gé Peterink.
Verder is er akoestische muziek van de groep: Take a seat en tijdens een boswandeling maakt u kennis met nieuwe verhalen langs het Muzenpad.

Herdenkingsmonument
Bij de ingang van de natuurbegraafplaats komt een herdenkingsmonument. Daarop komen de namen van de mensen die op Weverslo zijn begraven. Bezoekers kunnen zo op overzichtelijke wijze zien wie er eeuwige rust hebben gevonden op natuurbegraafplaats Weverslo. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp. Vanaf zondag 21 april staat het monument op zijn plaats.

Bos- en stinzenplanten in de natuur

Grafmarkeringen op Weverslo hebben altijd een natuurlijk karakter. Dat kan een houten grafteken zijn van beperkte afmetingen en van organisch materiaal dat van nature op Weverslo voorkomt. Het
kan ook een boom, struik of bos- of stinzenplant zijn, die past in het bosinrichtingsplan dat speciaal voor Weverslo is gemaakt.
Bos- en stinzenplanten zijn planten die van oudsher voorkomen op buitenplaatsen, landgoederen en andere markante plekken in het landschap. Soms zijn ze er van nature aanwezig, soms zijn ze aangeplant. Altijd zijn ze blijvend. Ze vermeerderen zich op natuurlijke wijze en verwilderen. Daarmee vormen ze een vast onderdeel van de plaatselijke natuur.
weverslo paddestoel
In het najaar kleuren paddestoelen het bostapijt
Voor de bodembegroeiing hebben we nu samen met onze landschapsarchitecten een plan gemaakt voor bos- en stinzenplanten op Weverslo. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om per graf een oppervlakte van maximaal 10 m2 te beplanten. Bos- en stinzenplanten zijn niet bedoeld om te tuinieren, maar juist om te verwilderen. In het kader van het bosbeheer wordt alleen de grond bewerkt, zodat de planten zichzelf kunnen vermeerderen . In het belang van een goed en verantwoord bos- en natuurbeheer mag er bij het beplanten alleen gebruik worden gemaakt van plantmateriaal dat door ons wordt geleverd.
Tijdens de informatiedag op 21 april is een bestellijst met toelichting verkrijgbaar, waarop kan worden aangegeven naar welke planten uw voorkeur uitgaat.

Plantdagen
Op zaterdag 14 september organiseren we een gezamenlijke boswerkdag, waarin het bewerken van de bosgrond centraal staat. Dat gebeurt met deskundige begeleiding. Op zaterdag 28 september worden alle bestelde bos- en stinzenplanten gepoot. Ook dat is een gezamenlijke activiteit.

 

 

Locatie Begraafplaats Weverslo, Janslust 11, Heide