Agenda

Dokkum. Een grenzeloze erfenis met aandacht voor rouwtradities uit verschillende culturen
Zaterdag 05 November 2011, 10:30

 rouworkest_tumba_dokkum

EEN GRENZELOZE ERFENIS

Fryslân heeft een rijke traditie van goed nabuurschap en onderlinge solidariteit in tijden van rouw. Begrafenisverenigingen verzorgen nog altijd 50% van alle uitvaarten. Om deze traditie in een nieuw daglicht te zetten vindt op zaterdag 5 november in Dokkum het evenement Een grenzeloze erfenis plaats met aandacht voor rouwtradities uit verschillende culturen.

Iedere cultuur kent zijn eigen rouwtradities. Hoe mensen omgaan met de dood is over de hele wereld verschillend en zegt veel over iemands identiteit en de tijd waarin ze leven. Solidair zijn met je naasten in tijden van rouw is niet aan grenzen gebonden, maar vraagt wel om inzicht in de rouwbeleving van de ander. Tegenwoordig maken steeds meer volksculturen deel uit van de samenleving en daarom wil Tûmba – Fries centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling – iedereen de mogelijkheid geven de diversiteit aan rouwtradities met elkaar te beleven.

Een grenzeloze erfenis besteedt in het bijzonder aandacht aan niet-westerse muzikale uitvaarttradities. Welke rol spelen Creoolse bazuinkoren tijdens uitvaarten? Hoe klinken Kaapverdiaanse morna's? Wat is de betekenis van verschillende Afrikaanse gospels bij begrafenissen en op welk moment in de rouwperiode worden Hindoestaanse bhadjans gezongen? Iedereen kan op 5 november meedoen aan zangworkshops, waarin nieuwe Nederlanders zelf het antwoord geven. Ze vertellen over hun rouwtradities en delen hun rouwliederen. Samen zingen is dan ook een belangrijk onderdeel van de workshops.

Met een traditionele Friese rouwmaaltijd is er tijdens de lunch aandacht voor de Friese rouwtraditie. Tevens vertellen vrijwilligers van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland iets over het werk en de geschiedenis van begrafenisverenigingen. Fryslân is niet alleen de provincie met de meeste begrafenisverenigingen van het land, maar kent ook een rijke koor-en korpsencultuur. Zulke verenigingen horen bij het evenement, bijvoorbeeld vanwege de toenemende belangstelling van livemuziek bij uitvaarten.

De historische en multiculturele rouwstoet, die door het oude centrum van Dokkum gaat, maakt het evenement ook voor bezoekers interessant. Deze rouwstoet eindigt bij de Bonifatiuskapel waar deelnemers samen met muzikanten en artiesten als Rients Gratama een stemmige afsluiten verzorgen. In de avondschemering klinken rouwliederen vanuit de hele wereld, delen mensen hun ervaringen en emoties en komt een inspirerende dag ten einde.

Iedereen is van harte welkom deze dag mee te beleven. Belangstellenden dienen zich aan te melden voor de verschillende workshops. De historische en multiculturele rouwstoet en de muzikale afsluiting zijn vrij toegankelijk.

(klik hier voor de flyer)

 

Locatie Dokkum