Agenda

Lunteren: Landelijk Congres Palliatieve zorg, van autonomie naar afhankelijkheid
Maandag 10 September 2012

Landelijk Congres

Palliatieve zorg, van autonomie naar afhankelijkheid

Zorg in de laatste levensfase voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking

Palliatieve zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking is wezenlijk anders dan palliatieve zorg aan uitbehandelde oncologiepatiënten. De nadruk ligt hier op het verliezen van zelfregie en het steeds meer afhankelijk worden van de patiënt. Deze afhankelijkheid vraagt een heel andere benadering en manier van zorg verlenen.

StudieArena organiseert op 10 september 2012 het Landelijk Congres Palliatieve Zorg, van autonomie naar afhankelijkheid. Dit congres vindt plaats in het congrescentrum De Werelt in Lunteren. Het programma wordt inhoudelijk ondersteund door V&VN Palliatieve Verpleegkunde, Palliactief (Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg) en Vilans (Kenniscentrum langdurende zorg).

Het liefst wil je de zorg tijdens de laatste levensfase zo goed mogelijk afstemmen met de cliënt zelf. Maar wat als deze afstemming niet (meer) helemaal mogelijk is, zoals bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking? Hoe ga je om met ethische dilemma's rond zelfbeschikking, stoppen met voeding en euthanasie? Hoe anticipeer je op pijn en onbegrepen gedrag? Wat is de toegevoegde waarde van spirituele en complementaire zorg? Hoe kan de samenwerking in de palliatieve zorg optimaal worden afgestemd? Kortom, hoe geef je inhoud aan zorg, welzijn en zingeving in de palliatieve fase?

U kunt uw eigen programma samenstellen uit 35 inspirerende sessies
met de volgende thema's:

Organisatie

Samenwerking en afstemming
Familie- en mantelzorg
Benadering en communicatie
Signalering en interventies
Ethiek
Spiritualiteit en zingeving
Complementaire zorg
Palliatieve netwerken

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk worden gecombineerd met vernieuwende visies op palliatieve zorg en de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Kortom een veelzijdig programma, waarin verschillende disciplines uit de palliatieve sector, dementiezorg en verstandelijk gehandicaptenzorg elkaar ontmoeten en inspireren.

Download volledige congresprogramma (PDF): .

Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie toegekend bij enkele beroepsverenigingen,
te weten:

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
6 punten
BAMW, beroepsregister van agogische en maatschappelijk werker
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
6 punten

Voor dit congres is tevens accreditatie aangevraagd bij enkele beroepsverenigingen, te weten:

V&V en Register zorgprofessionals
NIP, Nederlands Instituut van Psychologen