Dit betekent dat er een uitvaartwet moet komen met voldoende keuzevrijheid. Daarom doen wij concrete voorstellen om de wet te moderniseren. Op dit moment is de uitvaartwet verouderd.”

As mengen
Veel mensen geven aan dat zij de as van twee geliefden willen vermengen om samen te bewaren of uit te strooien, bijvoorbeeld van de vader en de moeder. De vermenging van as is nu voor de wet officieel niet toegestaan en D66 wil daar verandering in brengen.

Begraven na 20 uur
In de wet staat dat begraving of crematie niet eerder kan dan 36 uur na het overlijden. Binnen de Joodse en de Islamitische traditie is het de gewoonte om zo snel mogelijk na de dood te begraven. D66 wil dat het voor alle veelvoorkomende religies in Nederland mogelijk is om het geloof te praktiseren, zonder dat daar speciale procedures voor aangevraagd moeten worden. Daarom stelt Den Boer voor om de termijn van 36 uur te verkorten tot 20 uur.

As direct meenemen
D66 wil dat nabestaanden de as sneller na de crematie mee kunnen nemen. Veel nabestaanden geven aan dat zij het prettig zouden vinden om het afscheid van een dierbare op één dag te laten plaatsvinden. Op dit moment moet de asbus minimaal 30 dagen bij het crematorium blijven. Den Boer vindt dat nabestaanden de as dezelfde dag nog mee moeten kunnen nemen.

Alle veertien voorstellen bijelkaar:
1. Keuzevrijheid
➢ Sta toe dat as, bijvoorbeeld van man en vrouw of partners, kan worden vermengd
➢ Sta toe dat de as direct kan worden meegenomen (geen 30 dagen wachten)
➢ Maak uitzonderingen voor het samen begraven of cremeren
➢ Verleng de termijn waarbinnen de uitvaart moet plaatsvinden, van zes naar acht werkdagen
➢ Geef mensen meer keuze bij het verlengen van grafrechten
➢ Veranker natuurbegraven in de wet
➢ Maak nieuwe uitvaartmogelijkheden mogelijk (d.m.v. beoordelingskader en experimenteerbepaling)
➢ Sta toe om 20 uur na overlijden te begraven (of cremeren) in plaats van na 36 uur, vanwege religieuze wensen
2. Modernisering
➢ Gebruik niet het woord “lijk” op gemeenteformulieren
➢ Maak een duidelijke regeling voor achtergebleven asbussen
➢ Stel dezelfde regels voor het register cremeren en begraven, en één verlof
➢ Definieer “biologisch afbreekbare” kist duidelijker en strenger
➢ Onderzoek de introductie van toezicht op de uitvaartbranche
➢ Stel een handleiding op om kennis over diversiteit te delen binnen de uitvaartsector

De volledige initiatiefnota lezen? Klik dan hier.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief