Directievoorzitter Edzo Doeve: “We liggen goed op koers. We leren steeds beter van elkaar en van de klant. We profiteren van wat we in voorgaande jaren in gang hebben gezet.”

Solvabiliteit
De nettowinst van € 235 miljoen was aanzienlijk meer dan in 2016 en was vooral te danken aan koersstijgingen op beleggingen. De solvabiliteitsratio is verder verbeterd en bedroeg 309%. De aanpassingen van de systematiek rondom afkoop, winstdeling en extra premie bij extreem lage rentestanden, blijken goed uit te werken. Edzo Doeve: “We zijn blij dat we deze stap twee jaar geleden hebben gezet. Zo kunnen onze leden zo vaak mogelijk mee profiteren van de winst die de coöperatie maakt. Zo houden we de polissen waardevast.”

Inflatie
De winstdeling over 2017 is € 18 miljoen. Door dit bedrag bij te schrijven op de uitvaartpolissen beperkt DELA de benodigde premieverhoging als gevolg van de inflatie over de in het verleden te weinig betaalde premies (de zogenaamde backservice). Net als in 2016 was de inflatie vorig jaar laag te noemen. De premie van het DELA UitvaartPlan stijgt dit jaar met 1,43%.

Vooruitzichten
Nadat DELA de afgelopen jaren structurele kostenbesparingen doorvoerde, gaat de coöperatie in 2018 € 10 miljoen extra investeren, voornamelijk in ICT-systemen om de kansen van digitalisering optimaal te benutten en de bijbehorende risico’s adequaat te mitigeren. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd om het uitvaartbedrijf in Nederland meer dienstbaar te maken voor iedereen, ook voor diegenen die niet bij DELA zijn verzekerd.
Omzetgroei verwacht DELA in de toekomst vooral in het verzekeringsbedrijf. DELA gaat ervan uit dat in België de goede netto-aanwas van de afgelopen jaren aanhoudt. De nieuwe vestiging in Duitsland zal een zeer bescheiden bijdrage leveren. In 2018 verwacht DELA de grens van 4 miljoen verzekerden te gaan passeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief