De ondernemers die deze begraafplaatsen willen aanleggen, presenteren dit zgn. ‘natuurbegraven’ als ‘liefdevol, duurzaam en vriendelijk voor natuur en milieu’. Stichting Natuurbegraven-waaromniet.nl maakt zich ernstig zorgen over deze hype. ‘Natuurbegraven’ verstoort de natuur, vervuilt de bodem en legt eeuwigdurend beslag op schaarse natuurgebieden. Geld verdienen is het voornaamste doel. De Stichting roept de overheid op onze natuur te beschermen tegen deze hype.

In het Manifest licht de Stichting haar oordeel toe. Met dit Manifest wil de Stichting de ogen openen van gemeenteraden en burgers. Onze kwetsbare natuurgebieden, landgoederen en cultuurlandschappen verdienen een beter lot dan een transformatie tot dodenakker. Wij kunnen onze overledenen even liefdevol begraven op de prachtige (park)begraafplaatsen die Nederland rijk is. Door dat te doen betonen we ook onze liefde aan de generaties die na ons komen. Want hoe liefdevol is het om onze klein- en achterkleinkinderen een land na te laten dat (eeuwig) vol ligt met stoffelijke overschotten?

Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl is opgericht door burgers die zich zorgen maken over het fenomeen natuurbegraven. Wij verzamelen kennis over de consequenties die deze wijze van begraven heeft voor natuurgebieden, cultuurlandschap, flora en fauna, bodemleven, waterkwaliteit en de belevingswaarde van deze gebieden voor mensen. Ook onderzoeken wij hoe de geldstromen rond natuurbegraven lopen en hoe het zit met de ‘eeuwigdurende’ verantwoordelijkheid voor natuurbegraafplaatsen op de lange termijn.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website, twitter of facebookpagina:
http://natuurbegraafplaats-waaromniet.nl
https://twitter.com/NBWaaromniet?
https://www.facebook.com/natuurbegraafplaatswaaromniet

Dowload hier: pdfNatuurbegraafplaats manifest

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief