week van de begraafplaatsDe stichting organiseert de Week samen met de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB). Dit jaar is het thema ‘duurzaamheid’.
Kernvraag is: hoe zorgen we ervoor dat uitvaarten het milieu zo min mogelijk belasten?
Milieuvriendelijk

In dit katern, dat ook deel uitmaakt van Terebinth, tijdschrift voor funerair erfgoed, wordt uiteengezet hoe begrafenisondernemers en beheerders van begraafplaatsen hun bedrijfsvoering zo milieuvriendelijk mogelijk kunnen inrichten. Veel begraafplaatsen gaan steeds duurzamer te werk. Uitvaartondernemers bieden al meer mogelijkheden voor een duurzame uitvaart: van kisten die relatief snel vergaan tot catering met lokale producten en elektrische rouwauto’s. Al blijft de grootste belasting van het milieu meestal dat iedereen met zijn eigen auto naar een uitvaart komt...

Begraven of cremeren?
Hoofdredacteur Wim Cappers concludeert op basis van diverse (TNO-)rapporten dat cremeren niet per se milieuvriendelijker is dan begraven. Eigenlijk scoort begraven hoger op de milieuladder dan cremeren.
Verder wordt aandacht besteed aan het streven van GreenLeave, een groep milieubewuste uitvaartondernemers die uitvaarten meer en meer wil verduurzamen.
Ook begraafplaatsen werken aan verduurzaming, door een extensief groenbeheer (met zo min mogelijk arbeid en bestrijdingsmiddelen, met afvalscheiding, etc.) via vergroting van de biodiversiteit door onder andere plaatsing van bijenhotels en door maximaal gebruik van inheemse beplanting. De voorzitter van stichting Terebinth, Bert Lever, besluit zijn column in dit katern dan ook met de woorden: ‘Duurzame bevordering van biodiversiteit: het kan op alle begraafplaatsen!’

Hergebruik grafstenen
Ook duurzaam zijn de oplossingen voor hergebruik van grafstenen. Oude grafbedekking kan vaak een tweede leven krijgen – resultaat van een duurzame én creatieve aanpak. De fotoreportage van Bert Pierik geeft treffende voorbeelden van hergebruik van grafmonumenten.
Terebinth stimuleert met dit katern iedereen om over dit onderwerp verder na te denken.

pdfDownload hier: flyer Begraven natúúrlijk