Het aantal graven per hectare wordt beperkt tot 50 en een deel van het Gelders Natuur Netwerk wordt uitgesloten. Daarmee is de provincie Gelderland de eerste provincie die paal en perk durft te zetten aan de groei van het aantal begraafplaatsen in de natuur. Tegelijk kondigt de provincie een ‘grondig’ onderzoek aan naar het effect van het begraven van stoffelijke overschotten in de natuur.
Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl is blij dat de provincie een streep zet en waardeert de moed van de politici. Wel blijft de stichting bezorgd. Want de provincie heeft geen principieel ‘nee’ laten horen tegen deze dwaze vorm van ‘natuurbeheer’.
Eén van de gevolgen van natuurbegraven zal zijn dat er kilometers extra hekwerk in de natuur zullen verschijnen, om de natuurgraven te beschermen tegen gravende en wroetende dieren zoals vos en wild zwijn. ‘We zijn erg verbaasd over deze keuze van de Staten’, aldus de secretaris van de stichting Theodoor Sandberg. ‘Wie is hier nu eigenlijk bij gebaat? Precies rond de steden waar de recreatiedruk het grootste is en in het noorden van de provincie blijft circa 70% van de natuur en het kwetsbare culturele landschap ‘geschikt’ voor natuurbegraven. Precies daar zijn extra hekken ongewenst. En dit alles ter wille van winstbejag. De natuur is weer eens weerloos’. De stichting verwoordde deze en andere zorgen in een brief aan alle fracties in Provinciale Staten van Gelderland.
Het voorgenomen ‘grondige’ onderzoek naar de lange termijn effecten van natuurbegraven moet in een half jaar zijn afgerond. Erg diepgaand kan dit bliksemonderzoek dus niet worden. De stichting vraagt zich ook af of in dit onderzoek wel voldoende wordt gekeken naar álle mogelijke gevolgen van natuurbegraven voor bodemleven, grondwater, bewegingsvrijheid van dieren, recreatieve beleving en de kosten voor het vereiste beheer van de graven.
http://natuurbegraafplaats-waaromniet.nl