In ruil voor uw financiële steun kunt u deelnemen aan een of meer van de evenementen die wij organiseren. Hieronder vindt u informatie over de achtergronden, de na te streven doelen en het evenementenprogramma.

Een nieuwe fase voor het MeMO-project

De MeMO-database die op 1 februari 2013 online werd geplaatst, is nu al een succes. Behalve kleinschalig gebruik bij tal van projecten zijn inmiddels twee grote onderzoeken gaande waarin de database een hoofdrol speelt. Dat MeMO leeft bij gebruikers blijkt ook uit de uitgebreide aanvullende informatie, de correcties en de prachtige foto's die we regelmatig ontvangen. Enkele archieven hebben toegezegd hun memorieregisters via het internet toegankelijk te maken. Tijdschriften vragen om artikelen over het project en we krijgen uitnodigingen voor lezingen.

Buitenlandse wetenschappers hebben al vanaf de start van het project in 2009 belangstelling getoond. Onderzoeksgroepen in België, Denemarken, Duitsland en Oostenrijk willen soortgelijke projecten gaan opzetten. Daarom worden (internationale) subsidieaanvragen voorbereid zodat we gezamenlijk door kunnen gaan met een grootschalig project.

Met de afronding van de eerste fase van het Nederlandse project zijn de contracten van de medewerkers echter afgelopen. Daarom heeft de Universiteit Utrecht een onderzoeker voor twee dagen per maand vrijgesteld voor onderzoek ten behoeve van MeMO. Dankzij de steun van de Stichting Professor Van Winter Fonds kunnen daarnaast tot eind 2013 twee onderzoekers het werk voortzetten. Voor het realiseren van onze plannen is echter tot ver in 2014 geld nodig. Daarom is deze crowdfunding campagne opgezet.

Te realiseren doelen

We vragen uw financiële steun voor het realiseren van de volgende doelen:

1. Het aanvullen van de database, zowel met foto's als beschrijvingen.
2. Het opzetten van een campagne om, samen met archieven en bibliotheken, alle bekende memorieregisters op het internet te zetten.
3. Het uitbreiden van de mogelijkheden van de database, met extra zoekopties en mogelijkheden voor het opslaan van zoekresultaten.
4. Het maken van een video-handleiding voor het gebruik van de database.
5. Scholieren en studenten laten kennismaken met de middeleeuwse dodengedachtenis en het onderzoek op dit gebied.
6. Het bekend maken van het cultureel erfgoed aan een breed publiek via artikelen, lezingen, symposia en andere activiteiten.
7. Het voorbereiden van (internationale) subsidie-aanvragen.
8. Het maken van inventarisaties van de brontypen die tijdens het vervolgproject in de database worden beschreven (zie de afbeeldingen voor drie van deze brontypen)
9. Het opzetten van een internationale wetenschappelijke en peer-reviewed reeks over de dodengedachtenis en herinneringspraktijken (met Uitgeverij Brepols).

Eveneens een belangrijk voordeel: met het voortzetten van ons werk in 2014 blijven enkele jonge memoria-onderzoekers behouden voor het vervolgproject. Voor de taken die al gedaan zijn verwijzen we u graag naar het update archief.

Onze tegenprestatie voor u

'Do ut des', 'voor wat hoort wat' was een belangrijk principe in de middeleeuwen. Ook wij leveren graag een tegenprestatie. In ruil voor uw gift kunt u profiteren van de geoptimaliseerde MeMO-database en andere MeMO-producten voor uw onderzoek en het verkennen van het eeuwenoude Nederlandse culturele erfgoed deelnemen aan een of meer evenementen waarin door experts de memoriacultuur uit de periode 1400 - 1600 wordt belicht. Deze evenementen bestaan uit een klein symposium en combinaties van lezingen en rondleidingen waarin steeds andere aspecten van de memoria aan bod komen. Het is afhankelijk van de hoogte van het gedoneerde bedrag voor welke evenementen u wordt uitgenodigd.

Doneer nu!

Voor deze crowdfunding wordt samengewerkt met de Stichting Professor Van Winter Fonds. Deze stichting heeft de ANBI status. Dat betekent dat giften, indien aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

U kunt uw donatie overmaken op rek. nr.:
NL92FVLB0225466228 (IBAN-nummer)
(BIC code voor bovenstaand rekening nummer: FVLBNL22)
ten name van Stichting Professor Van Winter Fonds te Nieuwegein onder vermelding van Onderzoek memoria.

Voor onze administratie en om u op de hoogte te houden verzoeken wij u het formulier in te vullen dat u met de onderstaande knop "doneer nu!" kunt oproepen. Het formulier is Engelstalig, maar u kunt deze in het Nederlands invullen. Onze excuses voor eventueel ongemak.

» Doneer nu! «
 

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief