De behoefte aan een vakdiploma sluit aan bij het streven van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg om het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg te ontwikkelen. Het vakexamen heeft als doel om het kwaliteitsniveau van de branche een nieuwe impuls te geven, door het verder professionaliseren van de uitvaartverzorger.

Belang keurmerk
Uit het onderzoek, uitgevoerd door DirectResearch onder 1100 50-plussers, blijkt verder dat een overgrote meerderheid van de oudere consumenten een keurmerk voor de uitvaartzorg belangrijk vindt. Bijna een derde (32,9%) vindt het zelfs zeer belangrijk.

Bekendheid Keurmerk
Het Keurmerk is bij 10 procent van de respondenten bekend. Bij mensen die de afgelopen vijf jaar een uitvaart regelden ligt dit op 15 procent. De naamsbekendheid van het Keurmerk Uitvaartzorg ligt op het gemiddelde van vergelijkbare keurmerken in Nederland. De meeste mensen kennen het Keurmerk dankzij de communicatie van de keurmerkhouders zelf, maar ook dankzij Facebook, een radiospot en andere campagnemiddelen. Een meerderheid van de respondenten zegt in de toekomst te zoeken naar een uitvaartonderneming met het Keurmerk.

Hoge waardering
De waardering voor de uitvaartzorg is hoog. Mensen die de afgelopen vijf jaar een uitvaart moesten regelen, zijn uitermate tevreden over het verloop daarvan. Maar liefst 94 procent van de ondervraagden geeft een rapportcijfer 7 of hoger. En zelfs 38 procent een 9 of 10. Men waardeerde met name de persoonlijke begeleiding van de uitvaartverzorger.

Wensen onbesproken
Nabestaanden weten vaak weinig over de wensen van hun dierbare met betrekking tot de uitvaart. Zelfs de voorkeur voor begraven of cremeren is niet altijd bekend, zo blijkt tevens uit het onderzoek. Daarnaast verwacht slechts 21 procent van de ondervraagde 50-plussers dat de nabestaanden zich precies zullen houden aan de wensen voor hun eigen uitvaart. In 11 procent van alle gevallen tasten de nabestaanden volledig in het duister over de wens ten aanzien van de invulling van de uitvaart.
   

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief