Het uitgangspunt is dat iedere nabestaandenbegeleider werkt vanuit een gemeenschappelijke visie en missie, maar wel met behoud van eigen identiteit.

Het platform is bedoeld om kennis te delen, te netwerken en samen te werken. Hierdoor versterken de nabestaandenbegeleiders elkaar en kunnen tevens, binnen de verschillende regio's, voor elkaar als vangnet dienen. Dus: samenwerken met behoud van eigen identiteit.
Bovendien wordt er op deze manier een uniforme werkwijze uitgestraald naar de uitvaartbranche en de nabestaanden, waardoor meer duidelijkheid ontstaat over de wijze waarop wij nabestaandenzorg bieden.

Er worden momenteel verschillende vormen van nabestaandenzorg aangeboden. Bij de één ligt het accent wat meer op de zakelijke afwikkeling, bij de ander meer op de emotionele begeleiding. De nabestaandenbegeleiders die werkzaam zijn in het Landelijk Platform combineren beiden.

Kenmerkend voor de manier van werken is:
• een duidelijk evenwicht tussen hulp bij de zakelijke afwikkeling en de emotionele
ondersteuning.
• een preventieve werking. Doordat er snel na een overlijden contact opgenomen wordt met
de nabestaanden, kunnen onzekere gevoelens over rouwen in een vroegtijdig stadium
ontzenuwd worden.
• een werkwijze waarbij de nabestaande centraal staat en waarbij geen commerciële
belangen spelen zoals het verkopen van een verzekering of een grafsteen.

Kwaliteitswaarborging:
Alle leden van het Landelijk Platform Nabestaandenzorg :
• hebben de opleiding Nabestaandenzorg gevolgd bij Terra, zorg in rouw
of:
• kunnen aantonen te werken volgens de visie van het LPN.

Hierbij zijn betrokkenheid en integriteit belangrijke kernwaarden.
Om de best mogelijke nabestaandenzorg te kunnen bieden is er binnen het platform aandacht voor bijscholing en intervisie.

Voor meer informatie: www.landelijkplatformnabestaandenzorg.nl

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief