Week van de begraafplaats Logo
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (www.begraafplaats.nl) en de Vereniging De Terebinth (www.terebinth.nl) zullen deze bijzondere gebeurtenis dit jaar voor het eerst faciliteren. De Week van de Begraafplaats levert een goede bijdrage aan de doelstelling om het publiek vertrouwder te maken met alle aspecten die de begraafplaatsen in Nederland bieden. De Week (in totaal negen dagen, inclusief twee weekenden) wordt jaarlijks gepland in de laatste dagen van mei en de eerste dagen van juni. In 2014 zal dit zijn van zaterdag 31 mei tot en met zondag 8 juni.

Start in Amsterdam
Enthousiaste beheerders van negen Amsterdamse begraafplaatsen hebben het voortouw genomen voor deze Week. Zij zijn de voorbereidingen aan het treffen voor een gevarieerd en weekvullend programma. Amsterdam fungeert dit jaar als 'pilot': de opgedane kennis en ervaring zal in de komende jaren Nederlandse begraafplaatsbeheerders stimuleren om mee te doen aan dit initiatief.

Anja Vink (directeur R.K. Begraafplaats Buitenveldert): 'Een begraafplaats is zoveel meer dan een dodenakker. Beheerders in Nederland lichten belangstellenden graag in over de natuur- en historische waarde van hun begraafplaats. Over rituelen en kunstuitingen. Maar natuurlijk ook over de mogelijkheden op het gebied van graven en urnen, onderhoud en kosten.'

Informatieve site
Maar niet alleen de Amsterdamse begraafplaatsbeheerders, ook al vele beheerders uit andere delen van het land doen dit jaar al mee. Op de website www.weekvandebegraafplaats.nl staan alle activiteiten binnen Nederland vermeld. De site wordt dagelijks aangevuld met activiteiten, zoals rondleidingen, lezingen, concerten, thematentoonstellingen, open dagen, etcetera.