Bij een uitvaart komen veel producten en processen kijken die een impact op het milieu hebben. Denk aan een kist, een urn, een grafmonument maar ook de rouwstoet, de catering en de bloemen. In de keuzes van de klant is er veel verschil in duurzaamheid te maken. Om die keuzes inzichtelijk te krijgen hebben zes uitvaartondernemers GreenLeave opgezet. "Nu steeds meer mensen een duurzame levensstijl hebben, is het toch logisch dat zij, of hun nabestaanden, daar ook bij hun uitvaart rekening mee willen houden." Aldus Evert de Niet van Algemeen Belang Uitvaartverzorging- en verzekering, tevens voorzitter van de Stichting GreenLeave. "Er waren al steeds meer 'eco' producten op de uitvaartmarkt, maar hoe het precies zat met de duurzaamheid was voor niemand duidelijk. Wij vonden dat het tijd was om de klant een overzichtelijk, betrouwbaar en gebundeld pakket te bieden."
De initiatiefnemers hebben samen met een duurzaamheidsadviseur het bestaande aanbod geïnventariseerd en onderzocht. Daarbij is gekeken naar de grondstoffen, het gebruik van toxische stoffen, productiemethode, arbeidsomstandigheden, transport en, in het geval van de kist en de urn, de afbreekbaarheid. Het onderzoek is vervolgens door de Stichting Natuur & Milieu gecontroleerd en, na een aantal kleine aanpassingen, goedgekeurd. Het resultaat is een pakket waarin voor tien keuzes die de klant bij het regelen van een uitvaart maakt, duurzame adviezen en producten aangeboden worden.

Uitvaartkist met bekleding van hennepvezel
Zo kan er in plaats van de zware grafsteen, die met gebruik van veel energie en niet altijd onder eerlijke arbeidsomstandigheden in Azië is gewonnen, een zwerfkei of een houten grafmonument geplaatst worden. Er kan gekozen worden voor een uitvaartbus waarin overledene en de gasten gezamenlijk vervoerd worden. Ook krijgt de klant advies over de kleding van de overledene en de artikelen die wel of niet mee mogen in de kist, met het oog op de afbreekbaarheid in de grond of het vrijkomen van schadelijke stoffen in de crematieoven.
Een van de producten in de selectie is een uitvaartkist van populierenhout uit bossen van Staatsbosbeheer. Extra duurzaam aan deze kist is dat de producenten speciaal voor

GreenLeave over zijn gestapt op een bekleding van hennepvezel. "Dat maakt een groot verschil in de milieu-impact", aldus De Niet. "Wij schrokken toen wij er achter kwamen hoeveel bestrijdingsmiddelen en water er nodig zijn voor het maken van katoen. Dat is niet alleen schadelijk voor het milieu maar ook voor de mensen die er mee werken. Hennep is een heel duurzaam alternatief, dat geen bestrijdingsmiddelen en maar weinig water nodig heeft om te groeien. Het is mooi om te zien dat GreenLeave leveranciers nu al aanzet tot innovatie."

Vliegwiel voor duurzame innovaties
Want GreenLeave is geen statisch pakket, dit is pas het startpunt. Het biedt de meest duurzame keuzes van dit moment, maar moedigt leveranciers vooral aan om verder te ontwikkelen. "Als een leverancier een nog duurzamer product heeft of wil ontwikkelen mag hij dat bij ons aanmelden, graag zelfs", aldus Evert de Niet. "Wel met een goede onderbouwing natuurlijk. En als het inderdaad beter blijkt te zijn, nemen we dat op in het pakket. Zo komt de lat steeds hoger te liggen en is GreenLeave als het ware een vliegwiel voor duurzame innovaties".

Het goede voorbeeld
De deelnemende uitvaartondernemers geven zelf het goede voorbeeld. Zij hebben vijf kernprincipes voor duurzaam ondernemen opgesteld waar zij allen aan moeten voldoen en waarover ieder inzicht geeft op zijn eigen website. Hieronder valt het verminderen van de eigen milieu-impact, zoals door het kantoor en de auto's, evenals het inkopen van duurzame producten. Maar ook goed werkgeverschap en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven zijn als voorwaarden geformuleerd. Daarnaast zijn alle deelnemende partijen in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg, dat staat voor eerlijk, transparant en klantgericht werken.

De zes uitvaartondernemers die GreenLeave nu aanbieden zijn gevestigd in Groningen, Huizen, Enschede, Breda, Veghel en Vught. In de toekomst kunnen ook andere uitvaartondernemers GreenLeave aan gaan bieden, mits zij aantoonbaar aan de vijf kernprincipes voldoen en de alle duurzame keuzes in hun dienstverlening opnemen.
Bovendien krijgen al hun uitvaartverzorgers een training, zodat zij klanten over De Duurzame Uitvaart kunnen adviseren.

Over GreenLeave
De Duurzame Uitvaart GreenLeave is ondergebracht in de Stichting GreenLeave. De zes initiatiefnemers nemen zitting in het bestuur. Zij zijn Algemeen Belang Uitvaartverzorging te Groningen, Bijnen Uitvaartverzorging te Vught, Claassen Uitvaartzorg te Veghel, Rebel's Begrafenisonderneming te Huizen, Vredehof Uitvaartverzorging te Enschede en Zuylen Uitvaartverzorging te Breda.

De officiële lancering van GreenLeave, De Duurzame Uitvaart vindt plaats op 16 april 2014 om 14.30 uur in Museum Tot Zover, Kruislaan 124 in Amsterdam (gratis parkeren aan de Rozenburglaan).

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief