Deze gevoelens worden niet altijd begrepen door mensen die niet zelf een dierbare ouder hebben verloren. De ervaring leert dat de deelnemers vooral veel steun hebben aan elkaar.
Tijdens vorige bijeenkomsten bleek dat iedereen in het dagelijkse leven dikwijls tegen dezelfde problemen aanloopt door het verlies dat men heeft mee gemaakt. Het is fijn te horen hoe anderen (lotgenoten) daarmee omgaan. Je hebt toch vaak het idee de enige te zijn die zoiets overkomt. Het bleek in de voorbije jaren dat 'een eindje meelopen' bijzonder positief is ervaren.

Meer informatie
Voor informatie, of om u op te geven voor de gespreksgroep met lotgenoten kunt u contact opnemen met De Horizon, Jozef Israƫlsstraat 2, 5143 JK Waalwijk, telefoon 0416-349992 of 06-22229811.