'Geestmerloo' - de naam van het project - is een ontwerp van Ada Wille, Landschaps- en begraafplaatsarchitectuur uit Koudekerk a/d Rijn in nauwe samenwerking met Limes Landschapsadvies uit Woerden. Initiatiefnemer van Geestmerloo is conceptbedenker Charles Lourens (Noordbeemster).

De voorbereidingen van het project hebben ruim twee jaar geduurd. De grond in het ruim 700 ha groot recreatieterrein Geestmerambacht is eigendom van de NV Recreatieschap Noord-Holland. De 24 ha wordt in erfpacht uitgegeven. Het nieuw aan te leggen wandel- en bosgebied moet in 2015 klaar zijn. Op dit moment moet de gemeente Alkmaar nog toestemming geven voor de aanpassing van het bestemmingsplan. De gemeente laat haar besluit mede afhangen van het draagvlak onder de omwonenden (wijk Daalmeer/Koedijk) van Geestmerambacht. Om dit draagvlak te verkrijgen wordt op 12 december in Wijkcentrum De Daalder een inloopavond georganiseerd. Bij een positief verloop kan najaar 2014 met de bouwwerkzaamheden worden gestart.