Als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was de heer Donner in 2011 één van de sprekers tijdens het symposium dat de Stichting organiseerde bij haar 65-jarig bestaan. Hij toonde zich daarbij een pleitbezorger voor het in stand houden van oorlogsgraven. "Zolang er nabestaanden zijn komt er aan de primaire taak van de Oorlogsgravenstichting namelijk het gedenken van oorlogsslachtoffers door het aanleggen, inrichten, onderhouden en in stand houden van hun oorlogsgraf geen einde" aldus minister Donner in 2011. De Oorlogsgravenstichting was dan ook zeer vereerd dat de heer Donner eind vorig jaar bereid was als vicevoorzitter tot de Raad van Toezicht van de Oorlogsgravenstichting toe te treden en nu het presidentschap heeft aanvaard.

De heer Donner volgt mr. Robert S. Croll, voormalig president van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, op. De heer Croll maakte sinds 1999 deel uit van het bestuur van de Stichting. In 2008 werd hij president. In die functie richtte hij onlangs de Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting op. De heer Croll begon zijn loopbaan binnen de rechterlijke macht in 1988 als rechter in Dordrecht. In 1993 werd hij benoemd tot kantonrechter in 's-Gravenhage en in 1996 in Arnhem alwaar hij tevens als militair kantonrechter fungeerde. In 2001 is de heer Croll benoemd tot voorzitter van de sector strafrecht in de Rechtbank Zutphen, waarna hij daar tot (wnd.) president is benoemd. Tot 2012 was hij president van de rechtbank Zwolle-Lelystad. Tijdens een receptie later dit jaar zal afscheid worden genomen van de heer Croll.

De Oorlogsgravenstichting onderhoudt 50.000 oorlogsgraven, waarvan bijna 25.000 in Indonesië, 13.000 in Nederland en 12.000 in 45 andere landen verspreid over de hele wereld. Ook is de Stichting verantwoordelijk voor 12.000 geallieerde oorlogsgraven in Nederland. Hiervoor ontvangt de Stichting jaarlijks subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zalen en Koninkrijksrelaties (BZK). Om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren heeft minister Plasterk (BZK) besloten de subsidie die de Oorlogsgravenstichting jaarlijks ontvangt met ingang van 2014 structureel te verhogen van 2,6 miljoen naar ruim 3,1 miljoen.

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief