Klacht 2013/31
Klacht betreft slordigheden van de uitvaartondernemer in de afhandeling van een crematie
Met de ondernemer was afgesproken dat de as van de overledene in Lelystad zou worden uitgestrooid, waar ook de as van de eerder overleden echtgenote was verstrooid. De uitvaartondernemer zou zorgen dat de asbus aanwezig zou zijn.
Bij aankomst van klaagster bij het verstrooiveld bleek de as niet aanwezig was. Na telefonisch contact kwam de ondernemer de asbus alsnog brengen, maar toen bleek er een foutieve naam op de crematieverklaring te staan.
Volgens de ondernemer was er sprake van een administratief foutje, want de goede steen met het betreffende nummer was bij de as gevoegd. Dus is er verstrooid.
Enige weken later ontving klaagster de vraag wat er met de as van haar vader moest gebeuren. Die vraag bleek ook een foutje te zijn, maar klaagster ging natuurlijk toch twijfelen of de juiste as wel verstrooid was.
Tot overmaat van ramp werd de factuur eerst na een jaar toegezonden en bleek op enkele onderdelen fouten te bevatten: dat was inmiddels hersteld.
De DVD van de uitvaartdienst had klaagster evenmin ontvangen, evenals het paspoort van haar overleden vader
Klacht is terecht ingediend en de ondernemer zal de rekening laten vervallen en DVD opsturen.
Paspoort bleek echter onvindbaar te zijn.

Klacht 2013/47
Volgens klaagster was er sprake van een fors verschil tussen de destijds opgestelde begroting en de uiteindelijke rekening .
Uit het onderzoek bleek echter een geheel ander verhaal.
Klaagster ging achteraf de kosten van opbaring en bijzondere verzorging, waarmee zij al akkoord was gegaan, ter discussie stellen. ( € 693,00)
Daarnaast hield ze geen rekening met posten welke wel in de begroting waren opgenomen, maar niet in rekening waren gebracht ( € 282.50)
Wel waren de begrote kosten voor extratijd hoger dan begroot ( € 238,00)
Het verschil tussen begroting en rekening was dus slechts € 282,50 – 238,00 = € 44,50, welke terecht in rekening waren gebracht.
Klacht afgewezen
  

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief