Ondernemer had hiervoor inmiddels een vermindering van € 500 toegezegd.
Verder was klager van mening dat de kosten van de extra km's van de rouwauto naar België niet apart in rekening gebracht mochten worden. Dat zou inbegrepen moeten zijn in de kosten van de rouwauto.
In de begroting waren deze kosten apart opgenomen en toegelicht en door klager voor akkoord getekend.
Daar achteraf op terugkomen is niet mogelijk.
Klacht afgewezen.

Klacht 2013/40
Klager had bij de regeling van de uitvaart nadrukkelijk laten weten dat de gebitsprothesen en de knieprothesen na de crematie teruggegeven moesten worden. Bij afhalen van de asbus bleek dat alleen de as bewaard was en de prothesen niet.
De uitvaartondernemer kon zicht het gesprek nog wel herinneren, maar de ( zeer ongebruikelijke) wens voor het terugkrijgen van de prothesen na de crematie kon hij zich niet herinneren.
Op de aanvraag tot crematie was deze wens ook niet opgenomen. Een aantal wensen was bij bijzonderheden vermeld, maar niets over de teruggave van de prothesen.
Klager gaf aan dat hij door eerdere ervaringen met crematies juist extra alert was geweest. Dan had het juist op zijn weg gelegen het aanvraagformulier kritisch te controleren, alvorens het voor akkoord te tekenen.
Klacht afgewezen.

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief