Grafkelders worden in Nederland gebruikt sinds mensenheugenis, zowel in kleinschalig, maar de laatste decennia ook in grootschalig verband. Tot op heden zijn er weinig onderzoeksresultaten bekend over het functioneren van deze kelders.

De LOB en het Kenniscentrum Begraafplaatsen voeren gezamenlijk een breed, landelijk onderzoek uit. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de beheerders, zowel als onder de bedrijven die ruimingen uitvoeren. De afgelopen dagen heeft de LOB haar leden via e-mail een link naar de enquête gestuurd en om medewerking verzocht. Ook begraafplaatsbeheerders die geen lid zijn van de LOB, of die niet over een e-mail adres beschikken kunnen meewerken door de enquête in te vullen. U kunt daartoe de enquête openen door op onderstaande link te klikken. U als geënquêteerde blijft volledig anoniem als u dat wenst. Dit kunt u aangeven bij de laatste enquêtevraag.

Klik op deze link om de enquête te openen:
http://fd10.formdesk.com/Kenniscentrum_Begraafplaatsen/grafkelderruiming_KB-LOB?test=true

Indien u meedoet, vragen wij u deze enquête in te vullen vóór vrijdag 7 juni 2013.
Hopelijk vindt u even 10 minuten tijd om mee te doen aan dit grootschalige onderzoek. U wordt via het vakblad op de hoogte gehouden van de resultaten.

LOB logo De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen LOB is de vereniging voor houders van begraafplaatsen in Nederland. Op onze website worden de diverse aspecten van deze brancheorganisatie uitgebreid behandeld. Daarnaast bieden wij veel informatie over begraven en begraafplaatsbeheer, zowel voor LOB-leden als voor overige belangstellenden.

Kenniscentrum begraafplaatsen logoKenniscentrum Begraafplaatsen is een samenwerkingsverband van vier deskundigen, ieder gespecialiseerd in het werken op de begraafplaats. Op basis van onderzoeken, aangevuld met de jarenlange ervaring van de deelnemers worden funeraire adviezen geschreven.

De vier samenwerkende deskundigen zijn:
Ada Wille, (WILLE, Landschaps- & Begraafplaatsarchitectuur)
Albert v.d. Laan (Advies Begraafplaatsbeheer, voor beheermanagement)
Jan Westra, (Greenstepsadvies, voor groen- en cultuurtechniek)
Hans van Doorn (MEMODES, voor realisatie en asbestemmingen)