Uit onderzoek is gebleken dat minder mensen zich laten begraven. Met als gevolg dat structureel de inkomsten voor de ongeveer 4.500 begraafplaatsen die Nederland rijk is, teruglopen. Begraafplaatsbeheerders staan daardoor voor een grote uitdaging.

hetbeheer2
Als ondersteuning hiervoor biedt Het Beheer kosteloos een Quickscan aan via haar website www.hetbeheer.nl. Op basis van de uitkomsten krijgen beheerders een indruk van de kansen en bedreigingen in hun exploitatie. Wanneer gewenst kan een specialist van Het Beheer samen met de beheerder doorbouwen naar een mondelinge of uitgebreide schriftelijke analyse. Met de uitkomsten van deze analyse ontvangt de beheerder concrete adviezen op het gebied van service en dienstverlening waarmee meer inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Dit analysemodel is er op gericht te komen tot een concurrerende bedrijfsvoering voor begraafplaatsen. Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk begraafplaatsen gebruik kunnen maken van dit model is de Quickscan gratis en zijn de kosten voor de mondelinge- en schriftelijke vervolganalyse zo laag mogelijk gehouden.

Het Beheer is een initiatief van Van der Tol b.v., een bedrijf met meerdere filialen in Nederland dat zich al ruim 65 jaar bezighoudt met diverse vormen van groenbeheer en terreininrichting, onder andere op begraafplaatsen. Bij de uitvoering van de activiteiten schakelt Het Beheer aanvullende expertise in van zelfstandig opererende specialisten; Wim van Midwoud (consulent bij de Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen, LOB), Ada Wille (landschaps- en begraafplaatsarchitect), Jan Westra (proces- en projectbegeleider), Ellis Kaspers en Albert van der Laan (beiden adviseur begraafplaatsbeheer), en Luc van Dam (specialist terreininrichting).

Kortom; met deze Design & Construct werkwijze biedt HetBeheer.nl een totaal ontzorgconcept van advies, realisatie tot en met beheer voor de begraafplaatsbeheerder.