In het boek brengen landschapsarchitecte Ada Wille en groeningenieur Marko Mouwen een schat aan informatie samen rondom symboliek, historie, ontwerp, beheer en sortiment van begraafplaatsbomen. Ter gelegenheid van de officiƫle lancering van het boek organiseren de groenspecialisten op 16 mei bovendien een symposium met toonaangevende sprekers uit de begraafplaats- en ontwerpwereld.

"Begraafplaatsen krijgen steeds meer een functie als openbare ruimte", vertelt Ada Wille. "Waar begraafplaatsen decennialang liefst gemeden werden, worden ze meer en meer gewaardeerd als gedenkparken die rust en ontspanning bieden in de drukke stedelijke ruimte." Het boek Bomen op Begraafplaatsen belicht onder andere hoe die functieverschuiving zich vertaalt in het ontwerp, de sortimentskeuze en het beheer. "De bomen op begraafplaatsen - veelal prachtige, monumentale exemplaren - vertegenwoordigen bovendien een belangrijke cultuurhistorische, dendrologische en ecologische waarde. Zo lang als de mensheid bestaat, hebben we al een bijzondere relatie met bomen en zijn bomen voor ons verbonden met zowel leven als dood. We gaan dan ook uitgebreid in op de historie en symboliek van bomen."

Ruimtebeslag, grondproblematiek en beheer
"De aanleg en het beheer van begraafplaatsen vereisen uiteraard een heel eigen visie op ontwerp en beplanting", gaat Marko Mouwen verder. In het boek wordt daarom ruimschoots aandacht besteed aan zaken als ruimtebeslag, grondproblematiek, aanplant en technische beheermaatregelen. "Los daarvan bieden begraafplaatsen een uitgelezen kans voor het planten van bijzondere bomen die op andere plekken niet of moeilijk toepasbaar zijn. Denk aan traditionele treurbomen, klimbomen op kinderhofjes, vruchtdragende bomen of grote, karakteristieke meerstammigen." Bomen op Begraafplaatsen vormt een onmisbare bron van inspiratie in vormen en soorten, en omvat een grote selectie prachtig fotomateriaal van unieke begraafplaatsen en begraafplaatsbomen.

Succesvolle beplantingsplannen
Ook beheerders van begraafplaatsen delen in het boek hun ervaringen. "Er is ontzettend veel passie en enthousiasme in de markt aanwezig", geeft Ada Wille aan. "Tegelijkertijd zie ik dat veel ontwerpers en beheerders behoefte hebben aan uitgebreidere achtergrond- en sortimentsinformatie. Vaak neem ik mijn opdrachtgevers in de ontwerpfase mee naar de kwekerij om in het veld het ambitieniveau en de gewenste beleving van een nieuw aan te leggen project te bepalen. Vervolgens maken we gezamenlijk een beplantingsplan. En dat blijkt goed te werken."

Symposium 16 mei 2013
Vanuit die gedachte nodigen Wille Landschaps- & Begraafplaatsarchitectuur en Boomkwekerij Ebben beheerders en ontwerpers van begraafplaatsen en andere belangstellenden op donderdag 16 mei van harte uit voor het symposium 'Bomen op Begraafplaatsen' in het Ebben Inspyrium. Tijdens verschillende seminars geven toonaangevende sprekers hun visie op sfeer, beleving, ontwerp, sortiment en beheer van bomen op de begraafplaats. Uiteraard ontvangen bezoekers ook het ruim 300 pagina's tellende boekwerk.

Over de auteurs
logo Ada Wille Ada Wille is landschapsarchitecte en gespecialiseerd in begraafplaatsen. Zij werkt in binnen- en buitenland aan projecten voor begraafplaatsen, kerkhoven en crematoria. Eerder stelde zij de Teleac-serie 'Begraven en Begraafplaatsen' samen en werkte zij mee aan het gelijknamige boek bij de serie. Ook schreef zij het naslagwerk 'De Laatste Tuin'. Marko Mouwen is groeningenieur en sortimentsdeskundige bij Boomkwekerij Ebben en adviseert opdrachtgevers in binnen- en buitenland bij groenprojecten. Vanuit zijn kennis en ervaring geeft Mouwen in het boek Bomen op Begraafplaatsen antwoord op vragen rondom sortiment en het planten, snoeien en behouden van bomen.