Per provincie verschillen de kosten. Zo liggen Groningen (- 28%), Noord-Brabant (- 26%) en Overijssel (- 23%) lager en zijn Noord-Holland (+ 27%), Utrecht (+ 23%) en Drenthe (+ 19%) hoger dan het landelijk gemiddelde.
In Nederland zijn er volgens de wet twee soorten graven: een algemeen graf en een particulier graf. In de regel worden in een algemeen graf, dat een grafrust kent van tenminste tien jaar, maximaal drie overledenen begraven die onbekenden van elkaar zijn. Bij een particulier graf – verreweg de meeste graven in ons land – bepaalt de familie zelf wie er begraven wordt en hoe lang de grafrust is.
Wim van Midwoud, LOB consulent verduidelijkt: "Ons onderzoek is gedaan onder een groot aantal verschillende gemeentelijke en particuliere begraafplaatsen. Zij verzorgen ruim 20.000 begravingen per jaar. Dat is een derde van alle begrafenissen in ons land. Het onderzoek laat zien dat de gemiddelde kosten per jaar voor een algemeen graf € 100,19 bedragen, voor een particulier graf voor één persoon € 124,43 zijn en voor een particulier graf voor twee personen € 148,08."

Juiste keuzes
Henry Keizer, voorzitter van de LOB: "Met dit onderzoek laten wij helder en duidelijk zien wat de kosten voor begraven zijn, maar ook dat de consument iets te kiezen heeft. De laatste tijd zien we vaker berichten in de media over tariefstijgingen en hoe duur begraven wel niet is geworden. Het gaat dan vaak over één bepaalde begraafplaats. Die berichten wekken de indruk of begraven in Nederland overal onbetaalbaar aan het worden is. Dat is dus helemaal niet zo. Iedere Nederlander kan zelf een begraafplaats kiezen. Daarbij spelen veel overwegingen een rol en de kosten zijn daar zeker ook deel van. Wij raden onze leden aan om goede voorlichting te geven en duidelijk te zijn over de tarieven."
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen en, naast jaarlijkse schommelingen, optimaal inzicht te hebben in de gemiddelde grafkosten publiceert de LOB elk jaar de belangrijkste tarieven van een groot aantal begraafplaatsen. Deze zijn te vinden op www.begraafplaats.nl/grafkosten en eenvoudig opvraagbaar.

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
De LOB – opgericht in 1995 – is de enige vakorganisatie in Nederland op het gebied van begraven en begraafplaatsen en vertegenwoordigt de belangen van Nederlandse begraafplaatsen, die gezamenlijk circa 80% van de begravingen onder hun hoede hebben (ruim 600 leden, rond de 2.500 begraafplaatsen). De LOB ondersteunt de leden op een breed vlak en is voor de overheid en brancheorganisaties hét aanspreekpunt. Waar het om het collectieve belang gaat, heeft de LOB bovendien een belangrijke taak in de voorlichting. Zie ook www.begraafplaats.nl.Gemiddelde prijs per grafsoort per jaar

 

 

 a lgemeen graf

 p articulier graf één persoon

p articulier graf twee personen

G roningen

45,95

77,91

105,18

F riesland

73,14

102,49

124,38

Drenthe

85,06

132,51

211,08

O verijssel

93,72

97,84

97,39

Ge lderland + Flevoland

88,93

120,25

132,46

Utrecht

122,53

172,80

175,74

N oord Holland

111,50

195,42

188,80

Zuid Holland

99,96

112,42

153,75

Zeeland

105,34

100,34

138,45

N oord Brabant

86,89

88,77

97,37

L imburg

58,60

134,82

141,49

N ederland

100,19

124,43

148,08