nieuwe_aula

Vooraf
De hieronder vermelde inhoud en geschetste voor- en nadelen van de natura uitvaartverzekering kunnen per verzekeraar verschillen. Hier wordt de gemiddelde natura uitvaartverzekering beschreven. U doet er dan ook verstandig aan bij het overwegen van het afsluiten van een natura uitvaartverzekering verschillende offertes van verzekeraars met elkaar te vergelijken. Dit is de beste manier om een op uw wensen afgestemde natura uitvaartverzekering te kiezen. Naast de grote landelijk werkende verzekeraars kunt u zich ook laten informeren door de in uw woonplaats of omgeving gevestigde uitvaartvereniging, -stichting of soortgelijke organisatie.


Wat is een natura uitvaartverzekering
Bij een natura uitvaartverzekering verzekert men zich voor de dienstverlening en materialen bij de uitvaart door middel van een meestal maandelijks te betalen premie. Het bedrag is gebaseerd op een zogenaamd ' standaardpakket ' ook wel basispakket genoemd in de uitvaart. Dat wil zeggen de meest voorkomende diensten en benodigde materialen voor de uitvaart worden door de verzekeraar geleverd of betaald.  Soms is het mogelijk om de premie in een keer te voldoen d.m.v. een koop- of afkoopsom.
Bij de natura uitvaartverzekering vindt echter géén uitkering van een som geld plaats na overlijden. De verzekeraar betaalt en/of verleent zelf de nauwkeurig omschreven posten/diensten uit de uitvaartpolis. Soms is het mogelijk om voor een post/dienst uit de polis waarvan geen gebruik wordt gemaakt, iets anders of iets meer dan het gestelde maximum te gebruiken. Bijvoorbeeld meer rouwkaarten in plaats van een tweede volgauto etc. (Nabestaanden krijgen echter in principe nooit geld terug als zij van een bepaalde post/dienst geen gebruik maken. De verzekering is immers natura, d.w.z. de 'uitkering' bestaat uit diensten en materialen). Overigens bieden een aantal nu ook een "standaard- pakket plus/-uitbreiding" aan. Dit is een mogelijkheid om naast het standaardpakket van de natura uitvaartverzekering een aanvullende verzekering te nemen voor persoonlijke wensen bij de uitvaart, bijvoorbeeld een koffietafel, grafsteen, rouwadvertentie etc.
Bij sommige verzekeraars is het zelfs mogelijk om alle posten in de natura uitvaartverzekering zelf samen te stellen en zogenaamde standaardposten/ -diensten als dragers, condoléanceregister etc. uit het 'standaardpakket' te halen. Zo kan men een persoonlijk getinte 'kostendekkende' uitvaart samenstellen. Bij het afsluiten van een natura uitvaartverzekering moet u vrijwel altijd een eenvoudige gezondheidsverklaring invullen.

Voordelen van de naturaverzekering
- De uitvaart wordt overeenkomstig de polis uitgevoerd, alleen voor niet vermelde en wel gewenste diensten/materialen door de nabestaanden moet worden bijbetaald. Men wordt later niet geconfronteerd met onverwachte (hoge) kosten (bijvoorbeeld n.a.v. tussentijdse prijsverhogingen) voor datgene waar men zich voor verzekerd heeft. Dat wil zeggen alle afgesproken en vermelde posten/diensten in de uitvaartpolis worden gegarandeerd betaald c.q. verleend door de uitvaartverzekering ten behoeve van de overleden verzekerde.

- Veelal is de premie aan leeftijd en een maximaal aantal jaren gebonden. Indien de verzekerde al op jeugdige leeftijd wordt verzekerd is de premie (voor 'standaard' en 'extra') relatief gezien goedkoop.

- De periode van premiebetaling loopt vanaf 10 jaar tot gedurende het leven. Overigens is bij een korte periode van premiebetaling de 'maandelijkse' premie natuurlijk wel hoger. De premies variëren sterk en zijn ook afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde.
Globaal ligt het gemiddelde bij 30 jaar premiebetaling voor een 'standaardpakket' op ± € 3,50 per maand, indien de verzekerde de leeftijd van 0 jaar heeft en op ± € 5,- per maand als de verzekerde zich pas verzekerd als hij 35 jaar is. Soms gaat de verplichting tot premiebetaling ook pas in nadat een bepaalde leeftijd (± 16 jaar) is bereikt en is het kind tot het bereiken van die leeftijd 'gratis' mee-verzekerd bij een van de ouders.

- Een aantal naturaverzekeringen hebben een zogenaamde vrij besteedbare som geld (± € 250,-) die de nabestaanden mogen besteden aan meerkosten boven de 'standaardkosten of diensten. Dit bedrag mag niet uitgekeerd worden, het moet overeenkomstig de verzekering (t.b.v. de uitvaart) enkel dienen ter bekostiging van kosten of diensten bij de uitvaart van de overleden verzekerde. Bij een aantal verzekeringen wordt premievrijstelling gegeven of reductie verleend (indien meeverzekerd) als een van de partners overlijdt, of arbeidsongeschikt wordt. Onder bepaalde voorwaarden is de premie voor de naturaverzekering een aftrekpost voor de inkomstenbelasting ('buitengewone lasten').

Nadelen van de naturaverzekering
- De maximum leeftijd om een natura-uitvaartverzekering af te kunnen sluiten ligt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen tussen de 60 en 70 jaar. Indien men tussentijds de verzekering opzegt, vindt meestal geen restitutie van verzekerings-gelden plaats. Na het verstrijken van de maximale termijn van premiebetaling moet men soms per jaar ± € 5,- betalen als een vaste bijdrage.

- De verzekerde is meestal verplicht het standaardpakket/basispakket te nemen bij het aangaan van de naturaverzekering, ook al wil hij geen gebruik maken van bepaalde diensten en/of materialen. Het zogenaamde uitruilen van diensten binnen het standaard-pakket/basispakket, bijvoorbeeld meer rouwbrieven i.p.v. bedankkaartjes levert nog weleens problemen op.

- Er is veelal een verplichte keuze voor een bepaalde uitvaartverzorger. Veel uitvaartverzekeraars hebben namelijk een overeenkomst/ contract met een uitvaartverzorger in de woonplaats of omgeving van de over- ledene, of verlenen deze diensten zelf. Het is daarom dat direct na het overlijden van de verzekerde de verzekeraar hiervan op de hoogte gesteld moet worden. De verzekeraar schakelt namelijk direct na het eerste contact met de nabestaanden de 'gecontracteerde' of eigen uitvaartverzorger in om de uitvaart te verzorgen.
Indien nabestaanden toch voor een andere uitvaartverzorger kiezen, kunnen de (meer)kosten van die uitvaart- verzorger niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden door de verzekeraar.

- Indien er voor een 'standaardpakket' natura-verzekering is gekozen kan men als nabestaande toch bij of na de uitvaart met onverwacht hoge uitvaartkosten geconfronteerd worden. Vaak omdat in dit soort standaardpakketten vaak wordt gekozen voor het goedkoopste mogelijkheid. Bijvoorbeeld bij een graf (in de grote steden een algemeen graf ) met daarbij slechts 10 jaar grafrechten. Een grafsteen /-monument wordt zelden vergoed, hoewel deze vaak verplicht is op een begraafplaats. Ook krijgt men meestal maar één volgauto en worden zelden rouwadvertenties vergoed.
Met andere woorden bij het 'standaardpakket' van de naturaverzekering moeten de nabestaanden alle diensten/kosten boven de in de standaardpolis vermelde diensten/kosten zelf en/of uit de erfenis bekostigen. Tenminste als er geen aanvullende natura uitbreiding of -plus verzekering was afgesloten door de overledene.

Klachten over Natura-uitvaartverzekeringen kunt u indienen bij het
Kifid Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel.nr. 0900-3552248 (€ 0,10 minuut)
www.kifid.nl

 


Terug naar inhoudsopgave Uitvaart verzekeren

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie

 

 

adverteren

  • Ik wil een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl welke ook te vinden is op Mensenlinq.nl
    Mail voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Vrijblijvende offerte voor adverteren (banners etc.) op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

  • Klik hier voor gratis aanmelding.
    De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.
  • Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.