aoc friesland
Jan Woudstra, ook voortrekker duurzaamheid bij AOC Friesland, vindt dat de omloop van spullen in onze wereld te groot is; te snel worden dingen vervangen en weggegooid. Binnen zijn lessen groene techniek repareert hij allerlei zaken, zodat die weer gebruikt of getoond kunnen worden. De graftrommels zijn daar een uniek voorbeeld van.

Evert-Jan Halkus: 'Helaas werd er tot voor kort heel weinig aandacht besteed aan dit cultureel erfgoed. Bij het ruimen van graven zijn veel trommels verdwenen. Er moeten er in Nederland duizenden zijn geweest, maar nu zijn er naar schatting nog maar zo'n 650 van over. Als we niets zouden doen is dat over twintig jaar nog maar de helft. Als de glasplaat is beschadigd kan er vocht naar binnen of kruipen er beestjes in. Er ontstaat rotting of schimmel en de mooie binnenkant van de trommel is dan snel verdwenen. We zijn in 2005 begonnen met wat we 'onze trommelroute' noemen. In dat seizoen hebben we 120 trommels bij graven in Gelderland opgeknapt.'

gemeente Leeuwarden
Hugo Waalewijn (teamleider begraafplaatsen, gemeente Leeuwarden): 'In 2010 hebben we op onze begraafplaatsen geïnventariseerd. Daarin is opgenomen welke graven en grafmonumenten 'waardevol' zijn. Bij die inventarisatie kwamen we er achter dat we in Leeuwarden een unieke collectie van ongeveer 40 graftrommels hebben. Meer dan de helft van deze trommels is eigendom van de gemeente geworden omdat de nabestaanden er afstand van hebben gedaan. Ook onze ogen zijn ervoor opengegaan dat we deze trommels moesten conserveren. We zijn erg blij met de samenwerking met het AOC Friesland en met Evert-Jan Halkus. We gaan een aantal trommels (de zeldzaamste) na restauratie permanent in onze aula's plaatsen; de overige worden op de graven teruggeplaatst.'