1. 1 Uw wensen kenbaar maken

Uitvaartcodicil / Uitvaartwensen; Wilsverklaring; Wilsonbekwaam; Erfrecht;

VastleggenEr zijn verschillende mogelijkheden om uw wensen rondom de laatste levensfase en sterven vast te leggen. Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Hiermee wordt praktische informatie achtergelaten voor uw nabestaanden over onder andere uw uitvaartwensen, maar ook wie daar toe bevoegd is om daar gevolg aan te geven (b.v. uw partner of de executeurs testamentair), bij wie u verzekerd bent en wie er ingelicht moet worden bij uw overlijden etc..

In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. Bijvoorbeeld geen reanimatie bij een hartstilstand. U kunt in de verklaring ook opschrijven dat u bij ondraaglijk lijden euthanasie wilt. Het maakt niet uit of u uw wensen typt of met de hand opschrijft.
Voor meer informatie over een wilsverklaring voor euthanasie kunt u terecht bij de NVVE de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde.

Het levenstestament is een document waarin vastgelegd wordt, hoe en door wie uw zaken behartigd worden in geval van wilsonbekwaamheid.
Het testament is bedoeld om uw nalatenschap te regelen. Dit document wordt opgemaakt bij een notaris. Is er geen testament, dan wordt de nalatenschap door de wet geregeld in het erfrecht. Het erfrecht kent standaardregels over wie de erfgenamen zijn. Meer informatie over het testament vindt u in het hoofdstuk Nalatenschap/erfenis/notaris van de Uitvaartencyclopedie.


1. 2 Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensenformulier

Leidraad; Bewaarplaatsen; Aanpasbaar;

laatstewensen ueHet Uitvaartcodicil / Laatste Wensenformulier zelf is niet uitputtend. De belangrijkste onderwerpen rondom een uitvaart worden behandeld. Onderwerpen waarover geen misverstanden mogen ontstaan en om onverkwikkelijke situaties bij de uitvaart te voorkomen. Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensen-formulier bestrijkt de periode vanaf het overlijden tot na de uitvaart. Uiteraard kan deze lijst worden aangevuld. Daarvoor verwijzen wij graag naar onze uitvaartencyclopedie, waarin uitgebreide informatie te vinden is over tal van zaken rondom de uitvaart.

Uitdrukkelijk staat hier wensen, geënt op art. 18 van de Wet op de lijkbezorging:
" De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden”

Het Uitvaartcodicil / Laatste wensenformulier is niet bedoeld om "over het graf heen te regeren". Daarom gaat het hier ook om ‘wensen’. Het zijn uiteindelijk de nabestaanden die afscheid moeten nemen!
U kunt natuurlijk het Uitvaartcodicil / Laatste wensenformulier bij uw testament door uw notaris laten opnemen c.q. laten insluiten. Houdt er echter rekening mee dat veelal het testament niet gelijk opgevraagd c.q. geraadpleegd wordt direct na uw overlijden. Zorg er dan ook voor dat minimaal 2 mensen  in uw omgeving (waaronder b.v. uw partner en/of executeur testamentair etc.) over een afschrift beschikken, dat door u ondertekend is.

Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensenformulier is niet verbonden met, evenmin verwijst het naar één bepaalde uitvaartverzekeraar,- verzorger. U of uw nabestaaden zijn in Nederland in principe vrij om een uitvaartverzorger naar keuze de uitvaart te laten verzorgen.

 

1. 3 Levenstestament

Wilsonbekwaam; Bij leven;

handtekeningIn het levenstestament worden zaken vastgelegd, voor het geval dat u zelf niet meer in staat bent de regie over uw leven uit te voeren. Als u door ziekte of een ongeluk niet meer in staat bent om uw wensen kenbaar te maken of zelfstandig uit te voeren, kunt u in een levenstestament een vertrouwenspersoon of executeur benoemen, die uw zaken waarneemt. Welke zaken privé en/of zakelijk dat zijn en op welke wijze deze dienen te worden uitgevoerd, staat beschreven in het levenstestament. U kunt een levenstestament zelf opstellen en familie laten weten dat er een levenstestament is. Ook kunt u een notaris een levenstestament laten maken. Het voordeel hiervan is dat het levenstestament dan kan worden opgenomen in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR), zodat daartoe gerechtigde personen ook kunnen achterhalen, dat er een levenstestament is.

 

1. 4  Testament

Nalatenschap; Erfrecht;

testament In een testament worden zaken na uw overlijden geregeld. Na een overlijden moeten de bezittingen (geld en goederen) worden verdeeld. In principe is dit in de wet geregeld door het Erfrecht. Hierbij krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld. Wil men een andere verdeling of aan andere personen nalaten, dan moet er een testament worden opgemaakt bij de notaris. Meer informatie over het testament vindt u hier

Overzicht van dienstverleners Notariaten
Overzicht van dienstverleners Levenstestament

 Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie