De gemeente verleent het verlof tot begraven of cremeren (Geen begraving of crematie van een lijk geschiedt zonder schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat kosteloos wordt afgegeven) als één van de volgende documenten wordt getoond:

Bij een natuurlijke doodsoorzaak
- een overlijdensverklaring, afgegeven door een arts of lijkschouwer

Bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak
- een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de officier van justitie.

Overlijden in België of Luxemburg
Vond het overlijden in België of Luxemburg plaats en hebben de autoriteiten daar een verlof tot begraven of cremeren afgegeven? Dan hoeft in Nederland geen verlof meer te worden aangevraagd. Wil de begraafplaats of het crematorium toch een verlof hebben? Dan mag de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de begraving of crematie plaatsvindt dit afgeven.

Overlijden buiten de Benelux
Vond het overlijden buiten de Benelux plaats? Dan moet voor een verlof tot begraven of cremeren een (gelegaliseerde) overlijdensakte worden getoond aan de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand.

Lijkenpas
Voor het vervoer van een lijk van en naar de landen Cyprus, Griekenland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland, moet bij het stoffelijk overschot een zogenaamde lijkenpas (laissez-passer) aanwezig zijn. Als een lijkenpas wordt getoond, kan op basis daarvan een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven.

Ook als een lijkenpas uit de landen Chili, Denemarken, Frankrijk, Italië, Slowakije of Tsjechië wordt getoond, kan op basis daarvan een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven.

 

Terug naar inhoudsopgave Na een overlijden

Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie