Erwin de Vries ging met dit boeiende thema aan de slag en maakte- zoals hij zelf vertelt - 'een reis die je met eigen herinneringen aan een dierbare confronteert'. Een reis die haar beslag kreeg in de ballade 'Ooit!'. Erwin is er in geslaagd op een intens integere wijze uit te drukken wat we voelen als we iemand verliezen, welke emoties dat losmaakt, en weet dingen aan te raken waar we het bij leven liever niet over hebben.

Authenticiteit.
Met deze vertaling wil Algemeen Belang als uitvaartverzorger en -verzekeraar uitdragen hoe ze denkt en voelt. De attitude van het bedrijf, en dan met name van de individuele medewerkers rondom momenten van kwetsbaarheid en verdriet. Authenticiteit is daarbij fundamenteel; één van de redenen waarom Algemeen Belang besloten heeft deze ballade in drie Noord-Nederlandse talen - Fries, Gronings en Drents - te laten uitbrengen. Daarnaast is er een vertolking in het Nederlands.
Vertolkers zijn behalve Erwin de Vries: Jelske van der Ploeg (Fries), Bert Kamping (Drents) en Maarten Jansen (Nederlands).

Delen
Algemeen Belang wil het gevoel, de klankkleur en tekst van 'Ooit!' met een ieder in Noord-Nederland delen. Vanaf 19 december is de ballade gratis te downloaden vanaf de site www.algemeenbelang.nl
Het thema 'Ooit!' vormt tevens het hart van de marketingcampagne van Algemeen Belang voor 2013.

Erwin de Vries - Ooit! officiële clip Gronings


Ooit! offisjele fideoklip Fryske ferzje


Ooit! officiële clip Drents


Ooit! officiële clip Nederlands