De Raad van State verklaart het beroep tegen het projectbesluit van 22 mei 2012 ongegrond en verklaart dat "het dagelijks bestuur het aannemelijk heeft gemaakt dat het bouwplan rendabel is en dat er voldoende behoefte bestaat aan een crematorium. "

Porteuillehouder Willem Paquay:
"Ik ben zeer verheugd over deze uitspraak. Eindelijk gerechtigheid. Amsterdam-Noord heeft met de Nieuwe Noorder een begraafplaats met eigentijdse voorzieningen zoals ontvangstruimte, aula én een crematorium. Veel mensen die in Noord wonen willen na overlijden ook in Noord begraven of gecremeerd worden. Binnenkort is ook cremeren in Noord mogelijk. De officiële opening van de Nieuwe Noorder is gepland begin 2013."