van moord en doodslag werd 35 procent met een vuurwapen gedood. Onder de vrouwelijke slachtoffers was dit met 16 procent veel lager. Van zowel de mannelijke als de vrouwelijke slachtoffers werd een derde met een steekwapen van het leven beroofd. Vrouwen kwamen in verhouding vaker door verwurging en verstikking om het leven dan mannen.

Aantal slachtoffers van moord en doodslag

Aantal slachtoffers van moord en doodslag

Aantal slachtoffers laatste jaren stabiel

In de afgelopen vijftien jaar zijn 3 058 mensen in Nederland om het leven gebracht. Hiervan waren 2,6 duizend inwoners van Nederland. De overige slachtoffers kwamen uit het buitenland. In de periode 1997-2005 vielen gemiddeld 229 slachtoffers per jaar van moord en doodslag te betreuren. De laatste zes jaar ligt dit gemiddelde lager en is met 167 slachtoffers per jaar redelijk stabiel.

Allochtoon vaker slachtoffer van moord en doodslag

Van de 2,6 duizend inwoners van Nederland die slachtoffer waren van moord of doodslag in 1997-2011 was 45 procent allochtoon. Relatief gezien is de sterfte door moord en doodslag bij mannen van niet-westerse afkomst gemiddeld zes keer hoger dan bij autochtonen. Bij mannen van Antilliaanse en Arubaanse afkomst is het risico slachtoffer te worden zelfs veertien keer hoger dan bij autochtonen.

Sterfte door moord en doodslag naar herkomstgroepering, 1997/2011

Sterfte door moord en doodslag naar herkomstgroepering, 1997/2011

Meeste moorden in Amsterdam

In Amsterdam vallen relatief de meeste slachtoffers, bijna 3 op 100 duizend personen in de afgelopen vijf jaar. Ook in Rotterdam en Den Haag is dit aandeel hoger dan gemiddeld.  Het moordcijfer in de drie grote steden samen is gemiddeld ruim drie keer hoger dan in de rest van ons land.

Sterfte door moord en doodslag naar gemeentegrootte, 2007/2011

Sterfte door moord en doodslag naar gemeentegrootte, 2007/2011Jan HoogenboezemBron: