Mevrouw Haaksma is in september 2008 vanaf nul begonnen met haar eigen bedrijf in Uitvaartzorg & Begeleiding. Een "plaats" veroveren in Uitvaartland is niet niks. Toch is deze gedreven vakvrouw erin geslaagd zich te onderscheiden en het verschil te maken.
Na een langzame start ontwikkelt het bedrijf zich voortvarend en dat heeft er ook toe geleid dat zij een informatiecentrum is gestart. Zij wil hierin vrijblijvende informatie geven over alle mogelijkheden die er zijn rond uitvaart en afscheid.

De regionale ondernemersprijs wordt uitgereikt aan die ondernemer die, ondersteund door de adviseur, dhr.Theo v. Catz, in een voorafgaande periode het beste resultaat heeft behaald met de adviezen van de adviseur van de Stichting Ondernemersklankbord. De jury is van mening dat mevrouw Gonneke Haaksma in hoge mate heeft voldaan aan de gestelde criteria voor toekenning van deze Regionale Klankbordprijs. Zij nomineert zich hiermede tevens voor de landelijke Kleveringprijs, die in 2013 wordt uitgereikt.

De Stichting Ondernemersklankbord is een landelijke adviesorganisatie, die als doel heeft de succeskansen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en in de agrarische sector te vergroten. Aan de stichting zijn ruim 250 ondernemers, seniormanagers en specialisten verbonden. Jaarlijks begeleiden zij belangeloos 2.500 ondernemers. De adviseurs zijn georganiseerd in regionale teams en werken nauw samen met de in die regio gevestigde Kamer van Koophandel, banken, accountants en gemeenten.