Eerder is ook het LVC in staat gesteld een bijdrage te leveren om te komen tot gezamenlijke gedragsregels.

De VTU kan nog net voor de uitvaartvakbeurs de gedragsregels presenteren. Dit was ook eerder overeengekomen met de producenten en LVC. Er volgt nog een lijst van materialen die geen problemen opleveren bij het crematieproces.
Kisten geproduceerd van niet op de lijst voorkomende materialen (mogelijk karton, wol en specifieke rieten materialen) kunnen alsnog in aanmerking komen voor een goedkeuring door een proefverbranding bij een LVC crematorium aan te vragen. Indien deze proefverbranding geen problemen oplevert dan wordt alsnog een goedkeuring verstrekt. Daarbij wordt niet alleen gelet op het materiaal waaruit de kist is samengesteld maar ook gekeken naar het type oven, het invoermechanisme en de instructie aan de ovenist.

Er wordt nader gewerkt aan een goedkeuringskenmerk op de kist zodat men op het crematorium kan vaststellen of de betreffende kist voldoet aan de gedragsregels. Ook op het gebied van handhaving en controle worden nadere regels uitgewerkt in samenwerking met de VTU kistenproducenten en de LVC. Het goedkeuringskenmerk en regels voor handhaving en controle zullen voor het eind van dit jaar zijn vastgesteld.

De VTU kisten producenten en leveranciers hebben nu een duidelijke richtlijn met elkaar afgesproken. De gedragsregels worden per producent vastgelegd in een "VTU kistenverklaring".

Rijswijk 25 september 2012.

Namens de VTU kistencommissie

Dirk van Vuure Jr Voorzitter
Ton Vermey Secretaris

Bijlage gedragsregels (pdf file)