Meer sterfgevallen

In de eerste helft van 2012 zijn in Nederland ruim 72 duizend personen overleden. Dat zijn er ruim 4 duizend meer dan in de eerste helft van 2011, een groei van 6 procent. Voor het eerst sinds jaren stijgt daarmee het aantal sterfgevallen aanzienlijk. Ondanks de toename van het aantal ouderen in het afgelopen decennium was het aantal sterfgevallen tot dit jaar vrij stabiel.
De opmerkelijke stijging vond vooral plaats bij mannen boven de 80 en bij vrouwen boven de 90 jaar. De toename van de sterfte op hoge leeftijden komt mede door de strenge kou in februari 2012 en in mindere mate door griep.

Minder geboorten
Het aantal kinderen dat in de eerste helft van dit jaar werd geboren, bijna 87 duizend, laat een daling zien van bijna 2 duizend vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor. De daling, die na 2010 is ingezet, hangt deels samen met de daling van het aantal vrouwen in de leeftijdsgroep van 30 tot 45 jaar. Daarnaast komt het vaker voor dat het aantal geboorten terugloopt in economisch mindere tijden.

Naar het volledige persbericht (pdf)