3 na de eerste bespreking met het uitvaartcentrum te Gouda wist men een dag later niet, ten behoeve van een afgesproken rouwbezoek op deze dag in het uitvaartcentrum te Gouda, waar de overledene verbleef.

Uitspraak:
Besproken was dat op 31 maart de overledene overgebracht zou worden van het uitvaartcentrum te Gouda naar het uitvaartcentrum te Den Haag, alwaar het officiële rouwbezoek op 03-04-2012 van 20.15 uur tot 21.00 uur zou plaatsvinden. Echter de overledene was niet aanwezig maar verbleef nog in het uitvaartcentrum te Gouda. In allerijl werd de overledene nog naar Den Haag overgebracht.
In de correspondentie tussen partijen is door verweerder een vergoeding aangeboden van € 750,--, maar dit vond klager geenszins passend.
Hoewel besproken en schriftelijk overeengekomen tussen partijen heeft verweerder :
- tijdige overbrenging niet geregeld;
- het rouwbezoek niet geagendeerd anders had verweerder bij de voorbereiding er van moeten opmerken dat de overledene voor wie dit rouwbezoek is afgesproken niet aanwezig was. Het is evident dat bij een officieel rouwbezoek in een uitvaartcentrum de overledene aanwezig behoort te zijn tenzij dit uitdrukkelijk anders is afgesproken;
- geen deugdelijke 2 volgauto's geleverd.
De 3 klachten komen niet onrechtmatig of ongegrond over, zodat deze toewijsbaar zijn.
Er is zeer ernstige afbreuk gedaan aan de waardigheid van de uitvaart.
Klager is in ieder geval niet verschuldigd aan verweerder :
- de kosten van overbrengen van de overledene van Gouda naar Den Haag;
- de opbaarkosten van het uitvaartcentrum te Den Haag;
- de kosten van de 2 volgauto's, inclusief wachttijd.
Al het bovenstaande overwegend en na het maken van een vergelijking met eerder toegekende bedragen voor soortgelijke klachten komt de ombudsman tot de conclusie om een redelijk en billijk hogere vergoeding toe te kennen aan klager van € 2.450,---.
.