De ambitie van Yarden is om een 9+ van haar klanten te krijgen. Ze wil haar klanten zo snel en effectief mogelijk helpen. Het IKM 3000 keurmerk draagt daartoe bij. Uiteindelijk profiteren de klanten van Yarden daarvan.
Yarden zou het toejuichen als branchegenoten haar voorbeeld zouden volgen. Het verbetert het imago van de branche, door ook dit onderdeel van de service te verbeteren.

Het Gouden Oor is de prijs voor de organisatie die het meest effectief haar klachtenmanagement heeft georganiseerd. De toetsingskaders voor het Gouden Oor zijn gebaseerd op de internationale richtlijn ISO 10002 voor klachtbehandeling, best practices uit de VS, Engeland, Duitsland en Nederland en het keurmerk voor klantgericht klachtenmanagement: IKM 3000.

Over Yarden
Yarden is een uitvaartvereniging die alles in het werk stelt om haar klanten te voorzien van een eerlijke, toegankelijke en persoonlijke dienstverlening voor, tijdens en na een uitvaart.
Zij biedt daartoe zorg- en financiële dienstverlening waar haar klanten om vragen. Yarden hanteert een reële en transparante prijs voor haar dienstverlening. Haar leden genieten daarbij een extra ledenvoordeel.
.