1. Aandachtspunten voor na de uitvaart

1.1  Nalatenschap

1.2  Banken en verzekeringen

1.3  Belastingopgave

1.4  Pensioen, loon, salaris

1.5  Uitkeringen


2. Belastingen, uitkeringen en studiefinanciering

2. 1 Aangifte erfbelasting

2. 2 Uitvaartkosten en belasting

2. 3 Aangifteformulieren F en P

2. 4 Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

2. 5 Registergoederen

2. 6 Uitkeringen sociale verzekeringen

2. 7 Studiefinanciering


 3. Overheid

3.1 Overheid en overlijden 

3.2 Overheid en nabestaanden


4. Verdeling van de boedel

4.1 Woning

4.2 Bezittingen


 Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie