1. Begraafplaatsen en begraafplaatsreglementen

1. Begraafplaatsen

1. 1 Gemeentelijke begraafplaatsen

1. 2 Bijzondere begraafplaatsen

       - Kerkhoven

       - Natuurbegraafplaatsen

       - Oorlogsbegraafplaatsen

       - Particuliere en/of Familiebegraafplaatsen

2. Begraafplaatsreglementen


2. Begrafenis en begraven

2. 1 Wettelijk bepaald tijdstip van begraven

2. 2 Mogelijkheden tot begraven


3. Soorten graven (zeggenschap)

3. 1 Zeggenschap over het graf

3. 2 Algemeen graf

3. 3 Particulier graf(eigen- of familiegraf) 

3. 4 Eeuwigdurend recht

3. 5 Akte van grafuitgifte

3. 6 Vervallen van het uitsluitend recht

3. 7 Onderhoud van het graf

3. 8 'Eigen- of familiegraf' op een bijzondere begraafplaats

3. 9 Graf op eigen grond

- Gestelde eisen aan een (familie)graf op eigen grond


4. Soorten graven (vormen)

4. 1 Ondergraondse graven

4. 2 Bovengrondse graven

4. 3 Mausoleum


5. Graf- en begraafplaatsbeplanting

5. 1 Grafbeplanting

5. 2 Eisen aan grafbeplanting

5. 3 Struiken en bomen op de begraafplaats


6. Grafmonumenten

6. 1 Toegestane grafmonumenten (verordening en toestemming)

6. 2 Het kiezen van een grafmonument (vorm en materiaal)

6. 3 Grafstenen

6. 4 Steenbewerking


7. Grafrechten en grafruiming

7. 1 Grafrust, verlengen en ruimen

7. 2 Melden van ruiming

7. 3 Herbegraven

7. 4 Sluiting van een begraafplaats


8. Kosten van een begrafenis (als onderdeel van de uitvaart)

8. 1 Kosten begraafplaats

8. 2 Totale kosten van een begrafenis

8. 3 Vooraf informeren over de kosten

8. 4 Opmerkingen inzake eisen van begraafplaatsen


 Trefwoorden Begraven ( in ontwikkeling)


Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie