28 december 2009 t/m 3 januari 2010

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement 

 

Informatiezuil Witte Weekblad, 2 januari 2009. Informatiezuil wijst bezoekers de weg op begraafplaats in Alphen aan de Rijn.
Kaj Elhorst: Eindeloos zoeken naar het graf van een bekende of familielid op de Oosterbegraafplaats is niet meer nodig. Er staat nu een informatiezuil die de bezoekers van een plattegrond kan voorzien. Wethouder Hans Groen in 't Wout hield de informatiezuil op woensdag 16 november ten doop en draaide de eerste plattegrond uit. Normaal gesproken vragen bezoekers van de begraafplaats de weg aan medewerkers. 'En die weten ook altijd heel goed waar de mensen moeten zijn', zei hij. 'Ik hoop dat daaraan niet veel verandert.' De informatiezuil is aanvullend op de medewerkers van de begraafplaats en werkt vrij eenvoudig. Als de bezoeker het scherm aanraakt verschijnt er een toetsenbord waar de gebruiker een naam of datum kan intypen... Lees verder

De Gelderlander, 2 januari 2009. Begraafplaats Wieken in Genderingen in ere hersteld
De monumentale begraafplaats aan de Wiekenseweg nabij Gendringen wordt het komend jaar in ere hersteld. De begraafplaats was gesloten omdat er plannen waren om over deze begraafplaats de provinciale weg door te trekken. Dit plan is achterhaald. Op de begraafplaats bevinden zich bijzondere grafmonumenten. Het gaat om voor de streek kenmerkende gietijzeren grafmonumenten. De Oudheidkundige Vereniging Gendringen is druk met het in kaart brengen en opknappen van de oude graven.... Lees verder

Limburgs dagblad, 1 januari 2009. Eijsden wil opheldering over crematoriumplan Maastricht
De bouw van een crematorium in Maastricht kan de doodsteek betekenen voor het crematorium in Eijsden. En dat terwijl jaren geleden ook met Maastricht is afgesproken dat de Eijsdense vestiging een regiofunctie zou gaan vervullen en dus ook zou gaan voorzien in de behoefte van Maastricht.
Dat schrijft het Eijsdense college van burgemeester en wethouders in opdracht van de gemeenteraad aan de Maastrichtse politiek.... Lees verder

Laarder Courant de Bel, 1 januari 2009. BP wil geen uitbreiding van begraafplaats op boslocatie in Blaricum
Sinds 2006 buigt de Blaricumse politiek zich al over de begraafplaatskwestie. Dit onderwerp veroorzaakt veel onrust. De HvB/VVD/CDA coalitie koos de 'boslocatie', wat op massale weerstand onder de Blaricumse inwoners stuitte. De Blaricumse Partij (NBP+BB) verzette zich van meet af aan tegen deze locatie. Liesbeth Boersen: 'Jaren hebben wij geprobeerd de coalitiepartijen ervan te overtuigen dat we de begraafplaats makkelijk en zonder veel kosten op de naastgelegen maïsakker kunnen uitbreiden. Onze moties hierover werden echter door de coalitie steeds weggestemd'. Het tij lijkt nu te keren... Lees verder

grafzerken_laurentiuskerk_raerd Leeuwarder Courant, 31 december 2009. Eeuwen geschiedenis bloot in Raerd
Maria Del Grosso: Restauratie-architect Jelle de Jong vond de vrouw van zijn voorvader dominee Petrus Antonides terug op een grafzerk in de Laurentiuskerk van Raerd. Uit de grafkelders kwam nog veel meer geschiedenis naar boven. In tientallen stukken geslagen. Zo werden diverse grafzerken uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw aangetroffen in de grafkelders onder de vloer van de Laurentiuskerk in Raerd. „We hoopten altijd al dat ze bij de restauratie tevoorschijn zouden komen", vertelt kerkrent-meester Willem Hansma. „Maar dat ze zo in mootjes gehakt waren, viel wel tegen." Begin december werden de resten aangetroffen, hoewel dat in eerste instantie nog niet duidelijk was.......

De Weekrant, 31 december 2009. Jeugd tonen dat verdriet er mag zijn
Anneke Flikweert: De feestdagen zijn niet voor iedereen even gezellig. Die lege plek bij het kerstdiner of bij het nieuwjaarswensen doet extra pijn tijdens al die feestelijkheden, bij volwassenen, maar ook bij kinderen en jongeren. Er is een letterlijk gemis van het familiesamenzijn in deze periode; een lege plek. Maar ook op school krijgen kinderen soms te maken met het overlijden van medeleerlingen of familie daarvan. "Open communicatie is het belangrijkste", zegt Anton Thijssen van Praktijk Lume uit Zierikzee. "Natuurlijk gaat het leven door, maar nu staat het even helemaal stil." Anton Thijssen begint in januari samen met muziekdocent Frans Friederich een rouwverwerkinggroepje voor jongeren op Pontes Pieter Zeeman. Thijssen en Friederich vonden elkaar als ervaringsdeskundigen. Beide verloren ze hun vrouw... Lees verder

Het Westland, 30 december. CDA wil meer graven aan de Julialaan in Wateringen
De CDA-fractie Westland wil dat het aantal graven op de begraafplaats van de RK kerk Sint Jan de Doper aan de Julialaan in Wateringen wordt uitgebreid. Daarover heeft de partij vragen gesteld. De huidige begraafplaats is te klein geworden en de rooms-katholieke kerk onderhandelt daarom met de gemeente over de aanschaf van 1500 m² grond, dat vrijgemaakt is in het bestemmingsplan van het gebied rondom de Julialaan. De onderhandelingen verlopen echter moeizaam. Volgens het CDA is de gemeente te vasthoudend aan de standaard gehanteerde maatschappelijke prijs, wat het kerkbestuur niet kan opbrengen.... Lees verder

Begraafplaats Sint Laurentius in Rotterdam De Echo, 30 december 2009. Begraafplaats zoekt aansluiting
Begraafplaats St. Laurentius wil in de toekomst meerdere activiteiten organiseren waarbij de wijk wordt betrokken. 'We willen een spirituele hotspot worden', vertelt directeur Zemering. 'We hoeven geen evenemententerrein te zijn maar wel een plek die in het teken van zorg en herdenking staat.' 'We zijn van oudsher een katholieke begraafplaats', vertelt Nicoline Zemering. 'Maar we zoeken ook aansluiting bij de wijk... Lees verder

One World, 30 december 2009. Haïti: Jongeren maken doodskisten van karton
Jenny Schings: In Haïti is het ritueel van een begrafenis niet zo vanzelfsprekend. De grote armoede maakt het voor veel families onmogelijk om hun overleden familieleden respectvol te begraven...."In Haïti sterven wekelijks vijftig kinderen. Het verdriet bij de moeders is zo groot, je kunt het niet negeren of ontwijken." De van oorsprong Amerikaanse priester besloot iets aan het vreselijke lot van deze overleden kinderen te doen: samen met een groep jongeren uit het weeshuis richtte hij een klein bedrijfje op dat doodskisten maakt voor deze vergeten doden. Uit papier-maché en karton vervaardigen de jongeren elke week tientallen kisten om de kinderen die overlijden in de klinieken een respectvolle begrafenis te geven.... Lees verder

Noordhollands Dagblad, 30 december 2009. Bronzen beeld weer van graf gestolen
Alweer is het bronzen beeld van het familiegraf verdwenen. Voor de tweede keer in zes jaar. Ruud en Wil van Straten uit Alkmaar zijn verbijsterd. Het circa zestig meter hoge brons stond verankerd op begraafplaats Keern in Hoorn. ,,Bizar'', zegt Wil. ,,De vorige keer dat het werd gestolen hebben we gelijk een foto in de krant laten zetten, waardoor de dief het beeld niet meer kon verkopen. Uiteindelijk belde die mijn zwager. Die mocht het terugkopen. De enige voorwaarde was dat hij er geen politie bij zou halen. Dat heeft mijn zwager gedaan. De politie was daar niet zo blij mee, die hadden graag een val opgezet. Hoeveel losgeld hij betaald heeft? Dat heeft hij nooit willen vertellen. Maar wij waren al lang blij dat het beeld terug was, want de emotionele waarde is niet in geld uit te drukken.'' Het bronzen kunstwerk, een vrouw met een engel, is ruim zestig jaar geleden gemaakt in opdracht van de familie... Lees verder

graftrommel_2009-10-06 Goors nieuws, 29 december 2009. Goorse begraafplaats uniek met graftrommels
De Goorse begraafplaats aan de Markeloseweg blijkt een unieke verzamelplaats van zogenoemde graftrommels. Dat bleek vanmiddag tijdens de presentatie van een groot aantal gerenoveerde graftrommels door leden van de de stichting Historisch Goor en wethouder Knuiman van de gemeente Hof van Twente. Graftrommels werden vroeger op de graven gezet als versiering van een graf. Dit was veel goedkoper dan het plaatsen van een stenen zerk. Er zijn zo'n 34 graftrommels gevonden waarvan het leeuwedeel is gerenoveerd door deskundigen waaronder de Goorse kunstenaar Wolter Wiegerinck. De gemeente heeft 8.000 euro bijgedragen voor de renovatie van de graftrommels... Lees verder

De Telegraaf, 29 december 2009. Grafdelver vergeet te graven 
Een begrafenis bij een kerkhof in Landgraaf nam maandag een bizarre wending. Rouwende familieleden kwamen voor een dichte deur te staan en bovendien was het graf voor de overledene nog niet gedolven. Toen de begrafenisstoet maandag aankwam bij begraafplaats de Leenhof, bleek de toegangspoort gesloten. Ook de lijkwagen met daarin de kist met het stoffelijk overschot kon het terrein niet op.. Lees verder

Stentor, 29 december 2009. Bordex helpt bij uitvaart Guinees
Angelique Rondhuis: Eigenlijk waren ze al een beetje aan het mopperen, die laatste dag van november, toen Mohamed Bah niet op tijd op het werk verscheen. Het was het weekeinde offerfeest geweest, maar het was niks voor Mohamed om zo te laat te komen. En toen stond de politie ineens voor de deur. Directeur Bert Hengeveld zag meteen dat het de agenten ernst was, vertelt hij nu, bijna een maand later. Samen met de vrienden van Bah en de collega's van Bordex kijkt hij naar de video die gemaakt is in het Afrikaanse Guinee, waar zijn magazijnmedewerker begraven werd naast zijn vader. De vrienden van Bah zijn Bordex intens dankbaar. Een bos bloemen overhandigen ze aan Hengeveld. Niemand had de achtduizend euro kunnen ophoesten voor de repatriëring... Lees verder

Uithoorn, 28 december 2009. Begraafplaats Zijdelveld geen gemeentelijk monument
Het college van B&W ziet geen kans in het aanwijzen van de begraafplaats Zijdelveld als gemeentelijk monument.
De Terebinth Vereniging voor Funeraire Cultuur en de Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld (i.o.) hebben gevraagd om de begraafplaats Zijdelveld aan te wijzen als gemeentelijk monument. Zij zien de aanwijzing tot gemeentelijk monument als een middel om de impasse tussen nabestaanden en kerkbestuur over het beheer en behoud van de begraafplaats te doorbreken. Deze twee verzoeken zijn behandeld conform de procedure van de Monumentenverordening Uithoorn 1997.... Lees verder

Verschillende kranten, 27 december 2009. Archeologen vinden graf Chinese koning
Chinese archeologen denken het graf te hebben gevonden van Cao Cao, een brute koning die regeerde van 208 tot 220 na Christus. De opgravingen zijn al een jaar gaande, maar de onderzoekers hebben pas sinds kort voldoende bewijs gevonden om er zeker van te zijn dat het gaat om het mausoleum van Cao Cao...Het graf is aangetroffen in de centraal gelegen provincie He-nan, nabij de Gele Rivier en de stad Anyang, vanwaar Cao Cao in het verleden heerste. De archeologen hebben in het graf de overblijfselen van drie mensen gevonden....

 

21 december 2009 t/m 27 december 2009

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement 

Newsonthenet, 27 december 2009. Uitvaartorganisatie Yarden organiseert herinneringsminuut op tv-zenders. 30 december gaan de zenders op zwart
De laatste dagen van het jaar hebben voor veel mensen die een dierbare verloren hebben een extra lading. Het is het moment dat zij hun dierbaren het meest missen. De laatste jaren laten zien dat nabestaanden op hun eigen manier de herinnering aan een overledene levend houden. Veel nabestaanden hebben de behoefte hun gevoelens en herinneringen met anderen te delen. Daarom gaan op 30 december de zenders Nederland 1, RTL4, SBS6 en alle regionale zenders om 19:50 een minuut op zwart.... Lees verder

 De Stem, 27 december 2009. Nog geen urnenmuur op kerkhof in Moerdijk
Wim van den Broek: De twee algemene begraafplaatsen in Moerdijk worden niet uitgebreid met een urnenmuur. Cees Huijssoon van Onafhankelijk Moerdijk had daar om gevraagd. Burgemeester en wethouders willen nu zo'n muur niet aanleggen, want dat zou het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe algemene begraafplaats verstoren. Volgens het college zijn het afgelopen jaar slechts een paar schriftelijke verzoeken binnen gekomen voor het plaatsen van een urn in een urnenmuur. "Wij concluderen daaruit niet dat er momenteel een dringende behoefte is aan de oprichting van de muren." Binnen enkele jaren raken de kerkhoven van Klundert en Zevenbergen, beide nog onder gemeentelijk beheer vallend, vol.... Lees verder

De Stentor, 26 december  2009. Inbraak in auto bij begraafplaats Gorssel
Een bezoekje aan de begraafplaats in Gorssel, aan de Gorsselse Enkweg, kreeg een heel vervelend staartje. De vrouw parkeerde haar auto om kwart voor vier dinsdagmiddag 22 december. Een kwartier later ging het alarm. Ze zag nog een jongeman wegrennen. Zijn leeftijd schat ze op zestien jaar.... Lees verder

invoer_kist_in_crematieoven_crematorium_dieren Westonline, 24 december 2009. Crematorium Delft gaat energie besparen
Delft heeft een subsidie toegekend aan het nieuwe crematorium voor het toepassen van energiebesparende maatregelen. Het crematorium krijgt ruim € 52.000 voor het toepassen van warmte-terugwinning op de crematieoven. Ook wordt er duurzaam materiaal gebruikt, om bijvoorbeeld het dak te isoleren. Deze maatregelen moeten het energieverbruik van het uitvaartcentrum verminderen... Lees verder

Begraafplaats Sint Laurentius  De Echo, 24 december 2009. Begraafplaats St. Laurentius zoekt aansluiting
Begraafplaats St. Laurentius heeft deze kerstperiode een aantal activiteiten georganiseerd die zowel in de sfeer van de begraafplaats als in het belang van de wijk staan. Ook in de toekomst zullen activiteiten meer wijkgericht zijn, geeft directeur Nicoline Zemering aan. De week voor de Kerst werkten leerlingen van twee Crooswijkse basisscholen mee aan een project rond troost en herdenking op de begraafplaats. Afgelopen vrijdag avond vond er een evenement plaats met onder meer een levende kerststal en een kerstviering.... Lees verder

Veluweland, 24 december 2009. De kunst van het verbinden bij Verlaat Verdriet
'Ik heb altijd een muurtje om me heen staan.' 'We zijn allemaal op ons eigen eilandje terecht gekomen.' 'Vaak heb ik het gevoel dat ik helemaal niet mee doe.' 'Ik heb altijd alles alleen moeten doen'. Allemaal uitspraken die je kunt horen van mensen die in hun jeugd een ouder, of beide ouders, hebben verloren door overlijden. De verbinding met de overleden ouder werd abrupt en voorgoed verbroken. Innerlijk knapte er op dat moment iets. Er is een ruptuur ontstaan, die steeds weer opspeelt, en dat blijft doen tot deze innerlijke kloof is geheeld.... Lees verder

Assurantiemagazine 23 december 2009. Net voor Kerst nog twee kleine faillissementen
De rechtbanken in Breda en Rotterdam hebben, enkele dagen voor de Kerst, nog twee assurantiebemiddelingsbedrijven failliet verklaard. Het gaat om Norbart Adviesgroep in het Brabantse Dussen en om Singel Financieel Advies in Schiedam. Die laatste onderneming handelde ook onder de naam Uitvaart Marokko Polis. Eigenaar van het kantoor is overigens Adem Kahramanoglu, van geboorte Turks.... Lees verder

Canadese oorlogsbegraafplaats Holten  De weekrant, 23 december 2009. Route naar kaarsen begraafplaats West Twente
Op de Canadese Begraafplaats op de Holterberg worden kerstavond 24 december om 16.30 uur door schoolkinderen 1400 kaarsen neergezet. Ook dit jaar worden er bij deze indrukwekkende gebeurtenis enkele duizenden bezoekers verwacht.... Lees verder

RTV Utrecht, 23 december 2009. Konijnenplaag Renswoude voor kerst voorbij
De konijnenplaag op de begraafplaats in Renswoude is onder controle.
Een konijnenbestrijder heeft met succes op de beesten gejaagd met een fret. Ook heeft de natuur een handje geholpen, want op het terrein liep een bunzing. De konijnen veroorzaakten overlast door het graven van holen en het opeten van bloemstukken. De bestrijding van de dieren kon pas worden gestart na het paarseizoen... Lees verder

Gooi en Eemlander, 22 december 2009. Zonde dat aula Baarnse begraafplaats zo weinig wordt gebruikt
Het monumentale gebouw op de Baarnse algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan is een plaatje om te zien, maar de daarin ondergebrachte aula biedt een bijna troosteloze aanblik. Zonde vindt de gemeente het dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarom staat er een opknapbeurt op stapel om de ruimte een passende uitstraling te bezorgen. De aula is vooral geschikt voor kleine gezelschappen van zo'n vijftig mensen, die een herdenkingsbijeenkomst met een intiem karakter willen... Lees verder

 

zwarte_lijkkoets_met_2_friese_paarden Leeuwarder Courant, 22 december 2009. Laatste rustplaats Wim van der Kwast
De zwarte lijkkoets met twee Friese paarden is onderweg naar het kerkhof in Kortehemmen. Vrienden, familie en vakbroeders hebben gisteren afscheid genomen van professor Wim van der Kwast (82), die woensdag overleed. Van der Kwast, geboren Amsterdammer, had al veertig jaar een 'waldpleatske' in Kortehemmen maar woonde er de laatste vijf jaar permanent......

Reformatorisch Dagblad, 22 december 2009. Begrafenisverzorging heeft mijn hart"
Michiel Bakker: Hij verruilde zijn overall voor een stemmig kostuum. Pluimveehouder Karel Pul (43) zette in 2006 een punt achter zijn agrarische bedrijf en werkt nu als begrafenisverzorger. „Het kost tien tot vijftien jaar voordat ik mezelf hiermee kan bedruipen." "Rustplaats Weydehof" vermeldt een opvallend bord bij de ingang van Karel Pul Begrafenisverzorging in de Ermelose buurtschap Horst. De naam heeft een dubbele betekenis, zegt Pul. „Het is een rustige plaats, tussen de weilanden, waar bedroefde families kunnen samenkomen. En het is een tijdelijke rustplaats voor lichamen die hier zijn opgebaard." ... Lees verder

Leeuwarder Courant, 21 december 2009. Zerken kerk Raerd
Tijdens de restauratie van de Laurentiuskerk in Raerd zijn grafzerken gevonden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Ze kwamen aan het licht toen restaurateurs de houten vloer van de kerk verwijderden. De zerken bedekken zeven grafkelders. Onder de preekstoel zijn twee priesterzerken uit de zestiende eeuw gevonden. Deze zijn zwaar beschadigd. Vermoed wordt dat de stenen zijn stukgemaakt toen de kerk van Raerd in 1580 overging in protestantse handen. Er zijn nog meer oude vondsten gedaan in de kerk......

VoornePutten info, 21 december 2009. Geen konijnenjacht op kerkhof
Klachten over konijnen die zich tegoed doen aan de planten en bloemen die op de begraafplaatsen staan zijn op zich niet vreemd. Het is zelfs logisch dat beheerders en nabestaanden daarover kunnen klagen. Vreemd wordt het wel als een begraafplaatsbeheerder, in dienst van de gemeente, via een raadslid gaat vragen of hij konijnen op het kerkhof mag afschieten. Deze situatie heeft zich recent voorgedaan in Spijkenisse. De beheerder van de gemeentelijke begraafplaats "de Ommering" heeft via een politicus gevraagd om konijnen te mogen afschieten aan de Oprelseweg 1 te Spijkenisse.... Lees verder

 

7 december 2009 t/m 13 december 2009

  Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement 

vakblad_uitvaart_december_2009 Uitvaart, onafhankelijk vakblad voor de Uitvaartbranche, december 2009. 25 jaar vakblad Uitvaart
In het blad de vaste rubrieken, waaronder: Nieuws o.a.:  Megaproject bij Zorgvlied, Cowboys verzieken branche,
Voorschriften voor ruiming. Uitvaartnoviteiten: Urnen Himmelblau, Levensverhaal op verzoek, Hartengeschenk. Vers van de pers. Columns: Frank Mutter: Thuis opbaren verboden? Marie-Louise Meuris: Hai! Daarnaast een aantal artikelen waaronder:
In-memoriamtatoeages
Xandra Brood deed het, Rachel Hazes ook: crematie-as verwerken in een tatoeage. Volgens de Warenwet mag het niet, maar het gebeurt.
'We gaan door tot het einde'
Jappie Terpstra en Meile Zijlstra vierden dit jaar hun 25-jarig jubileum als dragers bij de Friese uitvaartvereniging De Laatste Eer. 'Je baalt als je een keertje niet mee kan.'


Witte Weekblad, 12 december 2009. 'Wij voorzien in een behoefte'
Dragersvereniging Steunt Elkander uit Oude Wetering bestaat sinds 1923. De maatschappelijke functie is in al die jaren niet veranderd: de vereniging regelt, zonder winstoogmerk, de uitvaart van overleden personen. Bert van Tol (54) is drager en secretaris bij de vereniging. Hij legt een vergeeld boekje op tafel, met daarin de handgeschreven notulen van de oprichtingsvergadering. De vereniging is oorspronkelijk opgericht als burenhulp, onafhankelijk van de kerk. Nog altijd gebeurt veel in familie- en kennissensfeer... Lees verder

 

Cohen handen PZC, 12 december 2009. Restauratie grafzerken gevierd
De restauratie van de grafzerken op de Joodse begraafplaats aan de Walensingel in Middelburg is gistermiddag afgesloten met feestelijke bijeenkomsten op de begraafplaats en in het stadhuis aan de Markt. Opperrabijn Binyomin Jacobs en wethouder Hannie Kool hielden op de Joodse begraafplaats een toespraak en er was een rondwandeling langs de graven. Daarna ging het gezelschap naar het stadhuis aan de Markt, waar voorzitter Sjaak de Hond van de Stichting Beheer en Behoud Joodse begraafplaatsen in Zeeland en voorzitter Micha de Vries van de Joodse Gemeente Zeeland een dankwoord uitspraken. .. Lees verder

Felix Faure Trouw, 12 december 2009. De dood achterna. Dark Tourism is in opkomst
Steeds meer mensen reizen naar historische plaatsen waar dood en lijden nog tastbaar zijn. Jaarlijks reizen meer dan een miljoen mensen af naar Auschwitz. Maar ook naar de begraafplaats Père-Lachaise in Parijs of Ground Zero in New York. Een ding hebben deze plekken met elkaar gemeen: het is een verzamelplaats van dood en menselijk lijden. En laat dat nu precies datgene zijn waar deze toerist naar op zoek is. Het klinkt als een weinig aantrekkelijk idee: tijdens je vakantie de dood achterna reizen. Toch is Dark Tourism – het bezoeken van tragische plekken die met dood en menselijk lijden te maken hebben – geen nieuw fenomeen. Al in 700 voor Christus reisden mensen af naar de graftombe van de Perzische heerser Mausollos, waarvan het latere woord mausoleum is afgeleid. Ook in de vroege Middeleeuwen maakten pelgrims lange reizen om religieuze relikwieën te bekijken in graftombes.... Lees verder

Verschillende kranten, 12 december 2009. Sterftecijfers ziekenhuis openbaar
Ziekenhuizen maken volgend jaar voor het eerst het aantal sterfgevallen in hun instellingen openbaar. Met dit besluit komt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tegemoet aan de aanhoudende vraag van patiënten en politici om meer transparantie. Een woordvoerder van de vereniging waarschuwt dat de sterftecijfers nog niet geschikt zullen zijn voor een vergelijking tussen ziekenhuizen.......

Leeuwarder Courant, 12 december  2009. Bundeling in uitvaartbranche
Uitvaartbedriijf Van der Ploeg in Drachten gaat over in handen van uitvaartverzorging Martin Nijboer in Drogeham. Van der Ploeg en zijn vrouw hebben hiertoe vanwege hun leeftijd besloten. Zij hebben zestien jaar hun uitvaartbedrijf gerund. Zij blijven nog actief voor de combinatie. Nijboer werkt nu met vier professionele uitvaartverzorgers en een algemeen werknemer in delen van Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.....

Leeuwarder Courant, 12 december 2009. Begraafplaats Franeker groter
De algemene begraafplaats in Franeker wordt uitgebreid. De gemeente trekt een kleine  €93.000 uit om twee nieuwe grafvelden aan te leggen. Ook wordt er een urnenwand geplaatst en komt er een knekelput, een verzamelgraf voor beenderen uit geruimde graven. Er komen in totaal 183 graven en 34 urnennissen bij. Het ruimtegebrek op de begraafplaats moet hierdoor in ieder geval tot 2021 opgelost zijn.

BN DeStem, 11 december 2009. Uitvaartcentrum Zuylen toont kunst van jonge makers

Edine Wijnands: Ik moet vertrekken, je dois partir. Die naam is meegeven aan een kunstroute die voert door de zalen van het crematorium en uitvaartcentrum Zuylen. Kunst van de hand van zeven jonge kunstenaars. Deels nog studerend aan kunstacademie Sint Joost. Kunstenaars die zelf vanwege hun leeftijd dikwijls nog ver van de dood en het afscheidnemen staan. Die door de opdracht van Zuylen geconfronteerd werden met de gedachte aan en over de dood.... Lees verder

Leeuwarder Courant, 10 december 2009. Speciale kerstbomen voor overledene
Friezen die een dierbare hebben verloren, kunnen tussen 14 en 30 december ter nagedachtenis aan de overledene een herdenkingsster hangen in een speciale kerstboom. De 'sterrenherdenkingsbomen' staan in Friesland op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden en bij het crematorium Wâldhof in Opeinde. De bedoeling is dat mensen de sterren voorzien van een persoonlijke noot, bijvoorbeeld een gedicht of een foto. Er doen in Nederland 38 gemeenten mee. In 2007 kwam Lydia de Jong uit Dordrecht met het initiatief.

Dagblad van het Noorden, 10 december 2009. Raad Hoogeveen wil meer vrijheid op begraafplaats 
'Betuttelend', 'rigide' en zelfs 'truttig'. De gemeenteraad van Hoogeveen wijdde donderdagavond stevige woorden aan de voorgestelde regels op begraafplaatsen. Onder aanvoering van het CDA werd gepleit voor meer vrijheid als het gaat om grafmonumenten, grafbedekking en andere persoonlijke wensen. "Er worden nu te zware eisen gesteld", meende CDA-raadslid Anno Wietze Hiemstra. "Haal de stofkam er maar doorheen", adviseerde hij verantwoordelijk wethouder Betty Poutsma (ChristenUnie). Zoals het nu in de regels staat mag er nog geen rouwkrans op een graf liggen, laat staan een kaars of een gedicht", illustreerde Hiemstra... Lees verder

PZC, 10 december 2009. Heftige rouw wordt soms weggestopt
Marijke Vael.: In een serie besteedt de PZC aandacht aan verschillende aspecten rondom de dood. Deze week de laatste aflevering: hulp bij rouwverwerking. Soms is rouw zo heftig dat mensen het niet durven toelaten. Het doet zo veel pijn dat ze er niet mee kunnen omgaan, door het bijvoorbeeld te delen met anderen. Ze zeggen: 'Ik red me wel' en stoppen hun verdriet diep weg. Zo ontstaat een blokkade die hun uit balans brengt. Dat kan zich uiten door slaapproblemen, huilbuien, ziektes, onevenwichtigheid en zelfs burn-out."... Lees verder

Intermediair, 10 december 2009, Begraven minder mileu belastend dan cremeren
Eén milieubelastende actie zal niemand op den duur weten te vermijden: sterven. Gelukkig is de gemiddelde begrafenis niet zo'n heel milieubelastende gebeurtenis. Een onderzoek van de TU Delft wees uit dat de grootste C02-post was gereserveerd voor alle auto's die achter de lijkstoet aanrijden: honderd mensen, die samen zo'n 600 kilometer rijden van begrafeniscentrum naar begraafplaats (60 kg C02, als er gemiddeld twee personen in een auto zitten) Begraven levert meer landbeslag, maar crematie kost meer energie, afhankelijk van de oven van het uitvaartcentrum en de omvang van de overledene, tussen vijf en vijfentwintig m3 gas (10 tot 50 kg C02). Aangeraden geen synthetische kleding of schoenen te dragen in de kist. Een doorsnee kist, gemaakt van hout en zonder zinken bekleding, levert nauwelijks milieubelasting, vooral als je eerst de messing handvaten eraf schroeft. Een ontbindend lichaam wordt voor een groot deel verteerd en in dierlijk en plantaardig materiaal omgezet, al ontsnapt er ook wat C02.
BEGRAVEN  = gelijk aan   75 douches
CREMEREN = gelijk aan 100 douches

Goors nieuws, 10 december 2009. Begraafplaats Laarstraat op de schop
De algemene begraafplaats op de hoek Herman Heijermanstraat-Laarstraat wordt binnenkort fors onder handen genomen. De graven zullen worden opgeknapt en de wandelpaden verbeterd. Voor de opknapbeurt heeft de gemeente Hof van Twente een bedrag van bijna 13.000 euro beschikbaar. De herinirichtingsplannen worden uitgewerkt door de begraafplaatsspecialisten van Genius. De stichting Ribo is belast met de uitvoering.

BN DeStem, 10 december 2009. Was het 's winters maar altijd zo verlicht
Harold de Puysseleijr: De lichtjesavond die uitvaartcentrum Dela gisteravond hield op de begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg in Hulst trok heel wat bezoekers. Dela had daar ook op gerekend en zette verkeersregelaars in die bezoekers, die met de auto kwamen, naar een lege parkeerplek dirigeerden. Aan het begin van de begraafplaats werden brandende kaarsjes uitgedeeld. Als herinnering aan hun dierbaren konden familieleden, vrienden en belangstellenden dat kaarsje branden op het graf, op het uitstrooiveld of bij het columbarium.... Lees verder

De Echo, 9 december 2009. 'Hij ligt achter de molen' 
Jan Anderson is 73 (bijna 74) jaar. Maar als hij begint te vertellen over voorwerpen uit zijn tentoonstelling dan wordt hij soms zo blij en enthousiast als een kind. 'Dit doosje met artikelen, die vroeger gebruikt werden als iemand was overleden, heb ik jaren geleden gekregen. Het mooie is dat alles er nog in zit. Van het kruis dat de overledende op zijn buik kreeg, tot de watjes om het wijwater zijn hoofd te deppen.'.... In het streekmuseum is sinds vorige week weer een nieuwe tentoonstelling te zien. In vijftig jaar tijd heeft Anderson van alles verzameld over begrafenissen en doodgaan in Vlaardingen. Op de tentoonstelling 'De dood ontziet geen mens' kunnen Vlaardingers een duidelijk beeld krijgen over hoe de mensen vroeger met de dood omgingen.... Lees verder

Zwarte lijkkoets De Telegraaf, 9 december 2009. Ramses Shaffy's laatste avontuur 
Patricia Cortie: Het was even stil in Amsterdam. Ramses Shaffy maakte een laatste tocht door de door hem zo geliefde stad. In een zwartgelakte koets met zwarte paarden werd de overleden chansonnier gisteren naar zijn laatste rustplaats gebracht. Vergezeld door zijn lieve en intens verdrietige vriendinnen Liesbeth List, Kitty Courbois en Shireen Strooker. Ze zochten en vonden steun bij elkaar, nu hun Ramses er niet meer is..... Lees en kijk verder

De Weekkrant, 8 december 2009. Afscheidsmonologen: ontroerend, verrassend en humoristisch
Jolien Van Der Kooij: In de voorstelling bekende Nederlanders: een acteur, een Journaallezer, een tv-persoonlijkheid, sporter en altijd vaste actrice Rian Gerritsen. Er is prachtige muziek, een gesprek over de dood. Iemand die ziek is roept uit: "Leven bij de dag? Rot toch op man, of ik daar de tijd voor heb..." ... Lees verder

Parool, 8 december 2009. Iedereen kende Ramses
Mensen nemen maandag afscheid bij de kist van Ramses Shaffy die staat opgebaard in Carré. De vlaggen bij Carré hangen halfstok. Het is kwart voor vier 's middags. De rij voor het theater groeit met de minuut. Het is druk, plechtig ook. Weinig bekende Nederlanders, veel bewonderaars, oude en verre bekenden. In de verte klinkt een gitaar en zingen wachtende Ramsesfans zijn refreinen. Een vrouw staart naar de foto's van haar held in de theatervitrines.. Lees verder

Zeeuwseregio.nl, 7 decmber 2009. Herstel grafmonumenten Franse begraafplaats in Kapelle
Na de vernielingen van 11 grafmonumenten op de Franse militaire begraafplaats in september jl. zijn de monumenten verwijderd en zijn er in overleg met de Oorlogsgravenstichting nieuwe grafmonumenten gemaakt. Deze monumenten zijn vorige week aangevoerd en geplaatst. Daarmee is de schade hersteld, de herstelkosten van de vernielingen bedragen ruim achtduizend euro. Op maandag 14 december om 13:00 uur zullen, op de begraafplaats, de herstelwerkzaamheden officieel worden afgerond. Hierbij zullen aanwezig zijn vertegenwoordigers van de Franse Ambassade, de Oorlogsgravenstichting en de gemeente Kapelle... Lees verder

Witte weekblad, 7 december 2009. Rouw samen verwerken in Uithoorn
Pastor Jo Huijgens van de Emmaüsparochie en dominee Harold Oechies van de Protestantse gemeente organiseren samen zes bijeenkomsten over rouwverwerking. Het is niet belangrijk of men lid is van een kerk, het gaat om de onderlinge steun die mensen elkaar kunnen geven. De organisatoren hebben gemerkt dat anderen ontmoeten die hetzelfde meemaken, een gevoel van herkenning kan geven.... Lees verder

Omroep Brabant, 7 december 2009.  De begraafplaats in Macharen is bijna vol
Er zijn nog slechts drie graven. In Macharen gaan gemiddeld vijf mensen per jaar dood. Dat er een ruimtetekort zou ontstaan becijferde onderzoeksbureau Genuis Loci in Boxtel al in 2007. Toch heeft de gemeente Oss, waar Macharen onder valt, geen actie ondernomen. De Sint Petrus Bandenparochie kan de uitbreiding van de begraafplaats niet betalen. Daarvoor moet namelijk voor 400.000 euro een bungalow worden gekocht. Een alternatieve locatie voor een begraafplaats is er niet... Lees verder

 

 

14 december 2009 t/m 20 december 2009

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement 

 kistelarij Nederlands Dagblad, 19 december 2009. Moederdag in het crematorium
Marie Verheij: ,,Ik wil in een witte kist met daarop bloemen en een foto zodat mensen zich zullen herinneren wie ik was.'' De top tien van uitvaart- en rouwliederen bevat allang geen klassiekers meer en op de her en der georganiseerde uitvaartbeurzen is te zien dat de dood mee verandert met de samenleving. Oude gebruiken krijgen een nieuwe jas en ritueelbegeleiders, rouwclowns en rouwdansers doen hun intrede. De vrouw, met wie Laurentius ruim 35 jaar was getrouwd, overleed na een ziekbed van een jaar. Ze verzorgden haar thuis. In de armen van haar geliefden blies zij daar de laatste adem uit.... Lees verder

De Stentor, 19 december 2009. Begrafenisrechten Brummen omhoog
Inwoners van Brummen hebben dankzij de gemeenteraad een nieuwe stimulans om volgend jaar (nog) gezonder te gaan leven: de kosten van een begrafenis en ook de grafrechten stijgen in 2010. De raad is donderdag akkoord gegaan met het voorstel om de begrafenisrechten te verhogen.... Door deze maatregel kan de gemeente volledig kostendekkend gaan werken. Momenteel is deze dekking slechts 78 procent. Voor wat betreft de grafrechten verhoogt Brummen de kostendekkendheid van 24 procent naar 50 procent. Dit betekent dat voor een grafrechtperiode van twintig jaar 2.551 euro moet worden neergeteld. In de gemeente Apeldoorn kost dat 2.598 euro en in Voorst 2.595 euro.... Lees verder

Begraafplaats Rouveen Reformatorisch dagblad, 18 december 2009. Staphorst juist bij grafkwestie
De gemeente Staphorst heeft terecht vastgehouden aan haar eigen verordening begraafplaatsen. Dat heeft de bestuursrechter in Zwolle gisteren bepaald in de zaak van een familie uit Rouveen, die vijf plaatsen naast elkaar wilde kopen en reserveren op de begraafplaats aan de Scholenweg/Meidoornlaan. De verordening staat slechts drie te reserveren plaatsen toe..... De familie vindt dat de gemeente Staphorst een uitzondering moet maken vanwege de bijzonder hechte gezinsband en de belofte gedaan aan moeders sterfbed. De rechter heeft dat betoog verworpen..... Lees verder

boek_stapeltjesverdriet Eindhovens Dagblad, 18 december 2009. Rouwen ook voor kinderen belangrijk
Sabine Noten: Soms wordt er nogal luchtig gedaan over rouw bij heel jonge kinderen. 'Ach, die groeit er snel overheen', wordt gedacht als een kind een dierbare verliest. Aan de hand van interviews in haar boek 'Stapeltjesverdriet' toont Sabine Noten, verbonden aan 'Land van Rouw' in Heeze, aan dat zulks een misvatting is. Als rouw wordt overgeslagen, kunnen kinderen in de problemen komen bij onvermijdelijk later verlies... Lees verder

Begraafplaats Kranenburg De Stentor, 18 december 2009. Wandelend door het echte kerstverhaal in Zwolle
Ingrid Stijkel: Een engel, de drie koningen, de herder en natuurlijk Jozef en Maria en kindje Jezus. Ze zijn er allemaal bij tijdens de eerste Zwolse Kerstwandeling op tweede kerstdag. In het bos bij begraafplaats Kranenburg worden op die dag aan het einde van de middag tot in de avonduren 25 voorstellingen op acht locaties gegeven, die samen het kerstverhaal in beeld brengen. Initiatiefneemster Marjolein Immink loopt al jaren met het idee een kerstwandeling in Zwolle te organiseren, waarbij het kerstverhaal wordt uitgebeeld. Ze heeft er zelf al meerdere in het land gewandeld... Lees verder

De Gelderlander, 17 december 2009. Onderzoek naar plek crematorium Huissen
Politiek Lingewaard vraagt het college onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor de vestiging van een crematorium in de gemeente. Ook De Hoeve blijft in beeld. De raad wil vóór het zomerreces van het college van burgemeester en wethouders weten of een andere locatie een betere oplossing kan bieden dan De Hoeve. Deze plek naast de begraafplaats in Huissen stuit op weerstand van omwonenden. Zij vrezen toenemende verkeersoverlast en parkeerproblemen als het crematorium op De Hoeve er komt.... Lees verder

Reformatorisch Dagblad, 17 december 2009. „Lijkwade Turijn niet uit Jeruzalem"
De lijkwade van Turijn kan niet afkomstig zijn uit het Jeruzalem van de eerste eeuw na Christus. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek van een lijkkleed uit Jeruzalem uit de tijd van Jezus, zo maakte de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem deze week bekend. Het graf waarin de beenderen en het lijkkleed recent werden gevonden, bevindt zich in de Hinnomvallei, aan de zuidzijde van de Oude Stad van Jeruzalem, en vlak bij het vermeende graf van de hogepriester Annas. De opgraving bracht ook een haarlok aan het licht. Deze werd voor de begrafenis ritueel afgeschoren... Lees verder

Leids Dagblad, 17 december 2009. Middeleeuwse graven onder Andreasplein in Katwijk
Onder het Andreasplein in Katwijk bevindt zich een begraafplaats uit de Middeleeuwen. Dat leidt de gemeentelijke archeoloog, Boudewijn Voormolen, af uit de resultaten van opgravingen die van de zomer hebben plaatsgehad. Er werd een compleet skelet opgegraven. Vermoedelijk gaat het om twee tot vijf graven. Ook zijn er diverse voorwerpen gevonden ... Lees verder.

Volkskrant, 18 december 2009. Publieke rouw
Hein Janssen: Wat acteurs, artiesten en liedjeszangers met gewone stervelingen gemeen hebben, is dat ze op den duur allemaal dood gaan. Om een paar betreurde kunstenaars van de afgelopen maanden te noemen: actrice Sacha Bulthuis ging heen, na een kort en slopend ziekbed. Veel langer duurde de strijd die Josine van Dalsum moest leveren tegen kanker. En het zal niemand zijn ontgaan dat pas geleden Ramses Shaffy is overleden.....Acteurs, artiesten en aandacht -is het daarom dat Josine van Dalsum aan haar sterfbed Privé-journaliste Wilma Nanninga uitnodigde? Een dag na de 'crematie in stilte' pakte Nanninga paginagroot uit......Gerard Alderliefste, met wie Shaffy tot op het laatst op tournee ging.... bleek behalve artiest ook verslavingsarts te zijn. Misschien kan hij binnenkort antwoord geven op de vraag of dit volk nog te genezen is van zijn rouwverslaving......

Den Helder actueel. 17 december 2009. De Adder in Den Helder
Saskia van Kuik: Monumenten en gedenkplaten worden niet vanzelfsprekend tot kunst gerekend. Toch zijn sommige monumenten voorzien van een kunstwerk, zoals een beeld of gedicht en anderen zijn qua vormgeving een kunstwerkje op zich. Een voorbeeld hiervan is het grafmonument op de Huisduinen begraafplaats, De Adder. De Adder staat op een klein veldje, is vierkantig en op alle vlakken staan de namen van de bemanningsleden die op woensdag 5 juli 1882 omkwamen bij de zeeramp van Zr. Ms. Rammonitor Adder... Lees verder

Verschillende kranten, 17 december 2009. Israëliërs met codicil krijgen bij transplantatie voorrang
Israël wordt het eerste land waar bezitters van een donorcodicil voorrang krijgen als ze zelf een orgaantransplantatie nodig hebben. De Israëlische regering heeft een nieuwe wet aangenomen om mensen te stimuleren een codicil te ondertekenen wegens een tekort aan donororganen. Partners en naaste verwanten van degene die over een donorpas beschikken, stijgen eveneens op de wachtlijst. Patiënten die dringend een nieuw orgaan nodig hebben, houden voorrang, maar als twee personen in een vergelijkbare situatie verkeren, gaat degene met een donorcodicil voor.......

De Stentor, 17 december 2009. Galerij met graven in Lelystad
Herre Stegenga: In landen rondom de Middellandse Zee is het niets bijzonders. In een vlakke polder wel: wand- of galerijgraven. Een laatste rustplaats boven de grond, zonder dat er sprake is van een crematie. Op de begraafplaats van uitvaartcentrum Ölandhorst in Lelystad zijn twee wanden met in totaal zestig graven geplaatst. Lelystad is de zevende gemeente in het land, en de eerste in deze regio, die bovengronds begraven mogelijk maakt. Wethouder Willem de Jager verrichtte gistermiddag de officiële 'opening'. Hij sprak van een 'prima begraafplaats met ruime keuzemogelijkheden'. Begraven, cremeren en nu dus ook een graf boven de grond..... Lees verder

ED, 16 december 2009. Hospice Helmond gaat toch nog door
Anja van den Akker: Het eerste Helmondse opvanghuis waar terminale patiënten rustig kunnen sterven, gaat tóch door. Zorginstelling St. Annaklooster en woningbouwcorporatie woCom zijn het alsnog eens geworden over zo'n 24-uurs hospice in het pand Valkenhaeghe aan de 1e Haagstraat in Helmond-West. In deze oude mms-school Maria Goretti zouden vanaf maart 2010 twaalf huiselijk ingerichte kamers komen, maar op het laatste nippertje konden beide partijen het niet eens worden. Sint Annaklooster vond met name de huurprijs aan de hoge kant. Volgens directeur Anita Schavemaker hebben beide partijen water bij de wijn gedaan... Lees verder

Omroep Brabant, 15 december 2009. Gezamenlijke begraafplaats voor Macharen en Megen
Burgemeester en wethouders van Oss hebben dinsdag besloten dat Macharen en Megen een gezamenlijke begraafplaats moeten krijgen. Uitbreiding van de huidige begraafplaats in Macharen is met dit besluit definitief van de baan. De nieuwe plek voor de gezamenlijke begraafplaats voor Macharen en Megen moet nog worden bepaald. De huidige begraafplaats in Macharen is zo goed als vol.....

Noordhollands Dagblad, 14 december 2009. Weinig animo voor verplaatsen oorlogsmonument
De oproep van het Comité Dodenherdenking Beverwijk in de plaatselijke media om het oorlogsmonument van het Westerhoutplein te verplaatsen naar begraafplaats Duinrust en daar op 4 mei voortaan ook stil te staan, heeft de afgelopen maand slechts elf reacties opgeleverd. Volgens woordvoerder Teun-Jan Tabak van het comité is het idee daarmee nog niet van de baan. Hij sluit niet uit dat er binnen afzienbare tijd een openbaar debat wordt gehouden om meer Beverwijkers bij het onderwerp te betrekken. Tot dusver konden mensen alleen schriftelijk hun mening geven... Lees verder

De Stentor, 14 december 2009. Begraafplaats voor kinderen
De Algemene Begraafplaats Schootmanshof in Putten wordt uitgebreid met een kinderbegraafplaats. Na aanbesteding van de werkzaamheden is besloten het werk te gunnen aan Gresbo.
De uitbreiding van de begraafplaats wordt voor bijna 17.000 euro gerealiseerd. Het college van Putten voegt daaraan toe dat de kosten voor dit karwei worden gedekt uit het budget dat voor de uitbreiding van Schootmanshof beschikbaar is...

West radio. 14 december 2009. Ster voor overleden dierbare
Wie rond de kerstdagen extra last van verdriet heeft om het gemis van een dierbare, kan in een speciale boom in Den Haag, Rijswijk of Zoetermeer een ster hangen. De zogehete 'sterrenherdenkingsboom' is een initiatief van een uitvaartverzorger. De sterren zijn gratis. Nabestaanden kunnen er foto's op plakken of teksten op schrijven. De bomen staan tot het einde van deze maand op begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag, de Herenstraat in Rijswijk en crematorium Meerbloemhof in Zoetermeer....

Veluweland.nl, 14 december 2009. Oldebroekers willen klokkenstoel op begraafplaats
Barry Wensink: Beiaardier/klokkenist Martien van der Knijff en uitvaartverzorger Johan Tanghe hebben het voornemen om een klokkenstoel op begraafplaats Eekelenburg in Oldebroek te plaatsen. Er is een stichting opgericht en in totaal is er zo'n 60.000 euro nodig. "Het luiden van de klok geeft een extra dimensie tijdens een uitvaart", menen de heren..... Lees verder

Laarder Courant DeBel, 14 december 2009. Motie: Begraafplaats alleen Blaricummers 
De coalitiepartijen HvB,VVD en CDA dienen in de raad van dinsdag 15 december een motie in waarin ze aan het college vragen de beheersverordening begraafplaats Blaricum zodanig aan te passen dat alleen Blaricummers hier nog begraven kunnen worden. Dit betekent dat het aantal begrafenissen jaarlijks kan dalen van gemiddeld 80-90 per jaar naar 30-40 per jaar. De raad heeft hierover reeds eerder gediscussieerd aan de hand van een nota van B&W uit 2007. Aangezien de oppositiepartijen PvdA en NBP/BB hier toen fel tegen waren is uiteindelijk besloten tot een minder ingrijpende maatregel: Om via een gewijzigde tarifering voor mensen van buiten het dorp tot het terugdringen van het aantal begrafenissen van niet -inwoners te komen.... Lees verder

30 november 2009 t/m 6 december 2009

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement

 vakblad_uitvaartwezen_december_2009 Het Uitvaartwezen Vakblad voor uitvaart-professionals nr.10, december 2009. Thema: Inzoomen
In het tijdschrift o.a. de rubrieken: Korte berichten, Productnieuws, Column,
Agenda, NUVU-nieuws en een aantal artikelen o.a.:
Uitvaarten wereldwijd
Op Curaçao runt de 68-jarige Crisma Henriquez-Ramirez haar imperium met strakke hand. Ze onderhoudt nauwe banden met Nederlandse uitvaartverzorgers.
Hart voor de Zaak
Door te trouwen met uitvaartverzorger Tjeerd Geerts verruilde José het bankwezen voor de uitvaartzorg. "Uitvaarten verzorgen is niet mijn ambitie, maar natuurlijk spring ik bij."

vakblad_begraafplaats_december_2009 De Begraafplaats, december 2009. Uitgave van LOB (Vakblad van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen)
In het vakblad o.a.: Nieuws, Agenda, LOB nieuws, Juridische Vraagbaak, Beroemd begraven.
Daarnaast een aantal hoofdartikelen waaronder:
Begraven = geloven?
Anja Krabben: Een dierenzegening, een graf dat van alle geloven thuis is en voodoo poppetjes in de bomen. Enkele voorbeelden van geloof en bijgeloof op Nederlandse begraafplaatsen.
Lourdes aan de IJssel
Gerda Nater: In Olburgen ligt Dora Visser begraven. Tijdens haar leven droeg zij de kruiswonden van Christus in haar lichaam. 129 jaar na haar dood is Dora's graf een trekpleister voor bedevaartgangers en buigt Rome zich over een zaligverklaring.

ledenblad_de_terebinth_december_2009 Ledenblad Terebinth, december 2009.
Verenigingsnieuws, Boekbesprekingen, Agenda, Gast aan het woord en een aantal artikelen waaronder:
Dag van de doden in Mexico 
De Mexicaanse viering van Allerzielen is wereldwijd erg populair en wordt al sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw druk bezocht door Europeanen en Amerikanen. De auteurs deden in oktober en november 2008 antropologisch veldwerk in de plaats Oaxaca. Een verslag.
De dood is weer terug in de stad 
Eén van de oudste nog aanwezige gedenktekens in ons land kent vrijwel iedereen: de hunebedden. Begraafplaatsarchitect en actief Terebinthlid Ada Wille vertelt.

De Gelderlander, 5 december 2009. Gedicht voor een monument
Schemerleven heet het gedicht. Het is van de hand van Nijmeegs stadsdichter Jaap Robben (m). Hij maakte het voor de vijfde verjaardag van het monument 'Van het nooit verloren Kind' op begraafplaats Rustoord. Een monument voor kinderen die nooit een begrafenis hebben gehad en nooit hun verjaardag hebben gevierd. De tekst van het gedicht is in een houten bank gefreesd bij het monument... Lees verder

werkkoffer_thanatopraxie_thanatopracteur Volkskrant, 4 december 2009. Balsemen. Ook dode kan er goed uitzien
Het balsemen van doden, ook wel thanatopraxie genoemd, is sinds zeven weken mogelijk bij uitvaart-maatschappij Dela. Zij kreeg half oktober al toestemming van het ministerie van Volksgezondheid om zogenoemde 'lichte balsemingen' uit te voeren. 'Afgelopen zaterdag had ik een begrafenis van een man die na een lang en pijnlijk ziekbed was overleden', zegt Daniëlle van Eist, uitvaartverzorger bij Dela in Oost-Brabant. 'Hij was ook gebalsemd. Zijn echtgenote zei: hij ziet eruit zoals hij eruit zag voordat hij ziek werd. Mijn man is mijn man weer. Dat vond ik ontroerend.'.........

 

De Stentor, 4 december 2009. Struik bouwt grafkelder op landgoed Bijstein
J. Struik mag een grafkelder bouwen op zijn landgoed Bijstein in Putten. Al eerder kreeg hij toestemming hier een eigen begraafplaats te realiseren. Om het landgoed als begraafplek te mogen gebruiken zou het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. De gemeente Putten wilde dat meenemen in het wijzigingsplan Westelijk Buitengebied. Maar Struik vindt dit te lang duren en wil zowel de bestemming als begraafplek als de bouw van de grafkelder zo snel mogelijk zien gerealiseerd. De gemeente volgt daarom nu een aparte procedure....
Lees verder

De Gelderlander, 4 december 2009. Handtekeningen tegen plan crematorium
Bewoners van De Hoeve in Huissen hebben bijna honderd handtekeningen ingezameld tegen het plan voor een crematorium op De Hoeve. Zij vrezen onder meer een forse toename van de verkeersdruk in hun woonwijk als de plannen voor een crematorium bij de
Huissense begraafplaats daadwerkelijk doorgaan. Buurtbewoners zijn van mening dat de zeventig geplande parkeerplaatsen bij het beoogde crematorium niet voldoende zijn: 'De crematoria in Beuningen en in Arnhem beschikken over 150 parkeerplaatsen.'... Lees verder

BN De Stem, 3 december 2009. Een beetje Stonehenge in Oosterhout
Nicole Andries: Een cirkel van zeven grote stenen, waarvan er twee de pijlers vormen van een stenen poort. Stonehenge-achtig, ziet beeldhouwer Joep Struyk zelf ook. "Een a-religieus werk, maar wel met een spirituele lading. Een cirkel van stenen heeft iets magisch. Als je er in staat, voelt het alsof je in een ruimte staat – maar wel een die is omgeven door natuur en lucht." Struyk werkte gisteren aan de plaatsing van zijn naamloze kunstwerk op het nieuwe gedeelte van de
Oosterhoutse begraafplaats aan de Veerseweg. De poort en cirkel van stenen komen bij het nieuwe strooiveld. Struyk: "Ik maakte dit kunstwerk jaren geleden. Het heeft lang in mijn werkplaats gestaan... Lees verder

RTV Oost, 2 december 2009. Aanleg begraafplaats in Tubbergen gaat door
De aanleg van een begraafplaats op de Tubberger Es kan gewoon doorgaan, ook al heeft de Raad van State de bezwaren van omwonenden voor een deel gegrond verklaard. Het ging daarbij om de archeologische waarden in het gebied, die in het bestemmingsplan niet goed beschermd zijn. De gemeente heeft volgens de Raad van State daarin verkeerd gehandeld en het besluit is daarom vernietigd. Maar omdat er inmiddels archeologische opgravingen in het gebied zijn geweest waarbij de bodemschatten zijn gedocumenteerd, staat niets de aanleg van de begraafplaats meer in de weg. Andere bezwaren over verkeersoverlast, aantasting van de privacy en verandering van het uitzicht zijn afgewezen. De gemeente moet wel de kosten van het proces betalen.... Lees verder

Midland FM, 2 december 2009. Bouw aula begraafplaats Voorstraat Woudenberg begonnen
In Woudenberg is de bouw van de nieuwe aula bij de
begraafplaats aan de Voorstraat begonnen. Vorige week heeft wethouder Schreuder al de eerste steen gelegd. De nieuwe aula komt te staan op dezelfde plek als de oude. Bij het project zijn voor het overgrote deel Woudenbergse bedrijven betrokken. Een klein projectteam, met één verantwoordelijke ambtenaar, zorgt voor de uitvoering van het werk. De begraafplaatscommissie heeft bepaald aan welke eisen het gebouw moet voldoen....

Verschillende kranten, 1 december 2009. Begrafenis Ramses Shaffy dinsdag 8 december
Ramses Shaffy (76) wordt dinsdag 8 december in besloten kring begraven. Dit maakte de manager van de dinsdag overleden acteur en chansonnier bekend. Volgens de manager volgt na de uitvaartdienst op een nog bekend te maken datum een openbare bijeenkomst ,,om zijn leven te vieren''. De locatie van Shaffy's laatste rustplaats wordt niet bekendgemaakt.

Begraafplaats Rusthof Amersfoort De Stad Amersfoort, 1 december 2009. Uitbreiding begraafplaats Rusthof van start 
Om ook in de toekomst voldoende begraafcapaciteit in Amersfoort te hebben gaat de gemeente Amersfoort de
begraafplaats Rusthof uitbreiden. De werkzaamheden hiervoor starten dinsdag 1 december 2009. Aan de westzijde van de huidige begraafplaats Rushof wordt een gebied van 5 hectare ontwikkeld, zodat daar vanaf 2011 begraven kan gaan worden. De werkzaamheden starten met het kappen van de bomen. Als deze weg zijn wordt er archeologisch onderzoek gedaan. Vervolgens wordt het terrein eerst opgeschoond door het verwijderen van stobben en vindt er plaatselijk een ophoging plaats..... Lees verder

Md Weekly, 1 december 2009. Populariteit cremeren neemt toe
De populariteit van cremeren neemt toe. Dat blijkt uit een onderzoek van uitvaartverzekeraar Yarden naar de uitvaartwensen van de consument. 37% van de ondervraagden gaf aan dat hij of zij gecremeerd wil worden. 17% heeft nog geen idee wat ze willen en 7% laat de keuze over aan de nabestaanden. Het onderzoek van Yarden toont ook aan dat de keuze voor cremeren toeneemt naarmate de leeftijd van de consument vordert. Mensen tot ongeveer 30 jaar geven de voorkeur aan begraven, terwijl 30-plussers vaker voor crematie gaan. Mogelijk is dit een gevolg van het feit dat mensen als ze ouder worden meer gaan nadenken over hun uitvaart.... Lees verder

Nationaal, 1 december 2009. Eerste wettelijke grafruiming in Suriname
De grootste dodenakker van Paramaribo kampt al jaren met gebrek aan ruimte. Alleen de hoofdpaden zijn nog vrij van graven. In Suriname laat men de doden op begraafplaatsen uit respect met rust. Tot tien jaar geleden ging dat zonder problemen. Het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden in de stad zorgde ervoor dat de begrafeniswet werd gemoderniseerd. Sonja Lisse, directeur van de Rooms-Katholieke begraafplaats in Paramaribo, zegt dat de wet er onverwacht snel doorheen is gekomen! ..... Daar liggen de oudste graven daterend vanaf 1917. ... Lees verder

Dagblad van het noorden, 30 november 2009. Ook dorpsvereniging Nieuw-Weerdinge tegen crematorium
Niet alleen buurtbewoners maar ook Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge blijkt naar de Raad van State te zijn gestapt om de komst van een crematorium voor huisdieren naar dit dorp tegen de houden. "We willen geen actiecomité zijn, maar dit plan is voor ons echt een brug te ver", zegt voorzitter Wim Katoen.Het echtpaar Ali en Kees Bootsman wil het genoemde crematorium bouwen aan het Eerste Kruisdiep Westzijde, een straatje waar wonen én werken mogelijk is... Lees verder 

Hommerts_opknappen_begraafplaats Leeuwarder Courant, 30 november 2009. Begraafplaats Hommerts opgeknapt
Veel grafstenen stonden scheef. Van een duidelijke rijenstructuur was links en rechts geen sprake meer. En wat nieuwe zoden konden geen kwaad. Maar binnenkort ligt de zuidkant van het
kerkhof bij de Johannes de Doperkerk aan de Jeltewei in Hommerts er weer keurig bij......

BN DeStem, 30 november 2009. OM wil urnenmuur op begraafplaats
Onafhankelijk Moerdijk wil graag urnenmuren op de gemeentelijke begraafplaatsen in
Zevenbergen en Klundert. Het aantal crematies neemt de laatste jaren zienderogen toe ten opzichte van begravingen betoogt de partij in een brief aan het college. "Deze tendens is ook zichtbaar in onze gemeente", meent Cees Huijssoon. Steeds vaker plaatsen mensen een urn met as op de begraafplaats. Nu moet dat nog in een soort urnentuin maar Huijssoon denkt dat een muur stijlvoller is.... Lees verder

 

adverteren

  • Ik wil een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl welke ook te vinden is op Mensenlinq.nl
    Mail voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Vrijblijvende offerte voor adverteren (banners etc.) op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

  • Klik hier voor gratis aanmelding.
    De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.
  • Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.