Thailand
Nam Lok War Cemetery in Kanchanaburi
(click op foto voor vergroting/click on picture to increase)

Nam Lok War cemetery ( G. van Hulst)  (68kb)
G. van Hulst

Naar buitenlandse begraafplaatsen, To foreign cemeteries

Naar Nederlandse begraafplaatsen, To Dutch cemeteries

Naar homepage