Begraafplaats Familie Rauwenhoff (Tongeren)

firstprevioushomenextlast
(2 of 20)

De regels die u zo juist op het toegangshek hebt gelezen, werden in 1812
gedicht door Jan Hendrik Rauwenhoff (1730-1815) toen hij deze
begraafplaats liet aanleggen.
Jan Hendrik en zijn vrouw Cornelia Maria de Meester (1733-1793) hadden
een aantal herengoederen in de buurschap Tongeren geërfd, toen
Cornelia's vader, Nicolaas Wilhelm de Meester, burgemeester van
Harderwijk, in 1763 overleed, Zij gaven de aanzet tot de vorming van een
landgoed, wat door hun nakomelingen werd voortgezet.
Elisabeth Maria Post, schrijfster en vrouw van ds. J.L Overdorp in Epe,
werd hier als eerste in 1812 begraven. Zij was een dierbare vriendin van
Jan Hendrik's ongetrouwde dochter Anna, die enkele maanden later
overleed en hier ook werd begraven. Drie jaar later overleed Jan Hendrik
in het huis Tongeren (nu Oude Huis genoemd) en vond een rustplaats
naast zijn dochter. Het nou 60 jaar duren alvorens hier weer een familielid ter
aarde werd besteld. Enkele belangrijke momenten uit die periode zijn:
1818   Jan Hendrik's zoon. Nicolaas Wilhelm, overleed en werd bijgezet
            in het familiegraf in de Oude Zijds Kapel te Amsterdam.
1835    De zoon van Nicolaas Wilhelm. Jan Hendrik, trouwde met Anna
            van Heurn. Zij kregen 4 kinderen: Nicolaas, Willem, Anna en
            Frans.
1833   Jan Hendrik overleed, 34 jaar oud, en werd evenals zijn vader
            bijgezet in de Oude Zijds Kapel te Amsterdam.
1845    Anna van Heurn, weduwe van Jan Hendrik Rauwenhoff,
            hertrouwde met Charles Le Cnevattar (1800-1881). Le Chevalier
            zette de vorming van het landgoed krachtig door. Hij stichtte in
            1868 een school en deed veel om de boeren van de arme zandgrond
            een beter bestaan te bezorgen. Hij werd later de „Weldoener van
            Tongeren" genoemd.
1875    Anna van Heurn overleed. Haar aoon Willem verkreeg van het
            gemeentebestuur toestemming om de oude begraafplaats weer als
            zodanig te gebruiken, waardoor Anna op Tongeren begraven kon
            worden.
1881   Charles le Chevalier overleed en werd op Tongeren begraven.

Vervolgens werden tot de zestiger jaren van deze eeuw alle nakomelingen
hier begraven. Daarna was het geen vaste regel meer.
In 1921 werd de begraafplaats vergroot.