Algemene informatie

Leeuwarden logo
GEMEENTE LEEUWARDEN

Informatie over:
Grafrechten en plichten

Onderhoud monumenten

Vervallen grafrechten

Herregistratie

Publicaties/
Stickers


Informatie herregistratie


Naar openingspagina

Grafrechten en plichten

Wanneer het gaat om graven en grafrechten, dan bestaan er nogal wat misverstanden. De grond van beide begraafplaatsen bijvoorbeeld is eigendom van de gemeente, maar toch denken sommige rechthebbenden van een graf voor onbepaalde tijd (zogenaamd koopgraf), dat zij het betreffende stukje grond in eigendom hebben. Dat is echter niet zo. Wel hebben zij het recht tot het laten begraven en begraven houden en/of het laten bijzetten en bijgezet houden van asbussen.

Grafrechten worden uitgegeven en geregistreerd op naam. Binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende kan het grafrecht schriftelijk worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner, dan wel een bloed- of aanverwant tot in de derde graad.

Daarnaast heeft de rechthebbende de plicht ervoor te zorgen dat zijn of haar naam en adres bij de administratie van de begraafplaatsen bekend is en heeft hij of zij de onderhoudsplicht van het graf en het grafmonument.
  

Onderhoud monumenten

Nadat een grafrecht is overgeschreven heeft de rechthebbende de plicht om voor het onderhoud van het monument zorg te dragen. Nadat het monument is opgeknapt, kan het jaarlijks onderhoud - tegen kostprijs - worden overgedragen aan de gemeente. Het monument wordt dan jaarlijks schoongemaakt, bij erge verzakking wordt het monument opnieuw gesteld en zonodig worden de letters geverfd.

 


Rij graven

Bij uitgifte van een nieuw graf voor bepaalde tijd, neemt de gemeente het onderhoud al automatisch over.