Duitsland/Germany

friedhofohlsdorf.gif (3702 bytes)

volgende.gif (173 bytes) Start

foto's, pictures volgende.gif (173 bytes)

familiegraf/famlygrave: Groot
Groot

Alexanders Haeffer
Alexanders Haeffer
gedenk mijn vrouw/to the memory of my wife/andenken meinen liebe frau
Andenken an meine liebe frau
kinderen in brons/ children in bronze Daniel Schutte
Daniel Schutte
man en vrouw in brons/amn and woman in bronze
engel met vinger naar de hemel wijzendomhoog/ angel with his finger pointed to heaven engel met open hand/angel with his hand open Garvensrack
Garvensrack